loader

Hlavná

Liečba

Kompresné syndrómy

5.2.1. Nervové kmene krčnej oblasti v oblasti kompresie stavcov

Na krčnej úrovni je kompresia koreňa prietrže disku menej častá ako v bedrovej oblasti. Propagácii herniálnej hmoty v smere medzistavcových foramenov bránia silné vazy neobjavených kĺbov (T. Krogdahl, O. Torgersen, 1940). Podľa Z. L. Brodskaja (1973), ako už bolo spomenuté, prietrž prietrže cez neobjavenú tebrálnu zónu bol zistený iba u 1% pacientov s rôznymi syndrómami osteochondrózy krčka maternice. Rovnaké nekryté kvalové kĺby, ktoré zabraňujú prolapsu a vyčnievaniu disku, keď dôjde k artróze, sa často stávajú zdrojmi anterolaterálnej radiálnej kompresie. Výrastky kostí, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s neobjavenou artrózou, vedú k zúženiu medzistavcových predných končatín v jej predných častiach. Zúženie diery v zadných sekciách je možné kvôli rastu v oblasti medzistavcových kĺbov (spondylartróza) alebo subluxácii. Sploštenie disku vedie k zbližovaniu susedných stavcov, čo pomáha zmenšovať vertikálny priemer medzistavcových predných končatín. Zahusťovanie žltého väzu prechádzajúceho do kapsuly kĺbu tiež vedie k zúženiu medzistavcových výbežkov. Takto sa vytvárajú podmienky na stlačenie koreňa, jeho membránových a vaskulárnych štruktúr v zúženom medzistavcovom foramene. Vyskytujúce sa javy žilových stáz, opuchov a zjazvenia sú súčasťou a postupnými fázami procesu. Preukázané radiálne lézie na cervikálnej úrovni sa našli podľa J. Keditzsch et al. (1985) - podľa našich údajov (1965) - v 7% - v 34%.

Pomer cervikálnych koreňov k chrbtici je znázornený na obr. 5.19. Čo sa týka intradurálneho segmentu, často trpí zápalovou léziou koreňov, ktorá sa obvykle prejavuje nie ako radikulitída, ale ako meningoradikulitída. Koreňové manžety dura mater pripevnené k stenám medzistavcových končatín nemajú dostatočný stupeň mobility..

Miechový ganglion, podobne ako radikálny nerv depresie, sa nachádza v hornej časti chrbta medzistavcových končatín, bližšie ku koreňu vrchného stavca. Medzistavcové priepasti vpredu ohraničujú odhalený kĺb. Na otvorení Cvii-T [je miechový ganglion C8, v diere Cvi-vm - ganglion Q atď. Obmedzená pohyblivosť koreňov krčka maternice sa zhoršuje ich smerom: ako už bolo spomenuté, idú bez ostrého sklonu, nie číry, ako na iných úrovniach, ale takmer kolmo k mieche. Extrémne naklonené-

Kapitola V. Syndrómy krčnej osteochondrózy


Obr. 5.19. Schéma krčnej chrbtice a pridružených nervových, škrupinových a vaskulárnych formácií: 1 - zadný koreň; 2 - oblúk stavcov; 3 - zubovitý väz; 4 - zadná tuberkulóza priečneho procesu; 5 - predná tuberkulóza priečneho procesu; 6 - proces viditeľný háčikom (polmesiac); 7 - horný povrch stavca; 8 - stavca; 9 - stavcový nerv; 10 - stavcová žila; 11 - predná vetva miechového nervu; 12 - medzistavcové gangliá; 13 - zadná vetva miechového nervu.

na hlavách vpred sa krátke korene a ich manžety podrobia napínaniu a treniu. Preto výskyt perineurálnych a epidurálnych reaktívnych rastov v patologických podmienkach, ako aj vláknitých adhézií. Distálna časť medzistavcového uzla je umiestnená v podstate už mimo diery, pretože tu je obmedzená iba kosťou (kĺbový proces). Predná stena kanála - háčikovitý proces v tejto časti už neexistuje, a stavcová tepna prechádza pred ganglion. Na distálnom okraji medzistavcového uzla začína kord, ktorý končí približne na línii vonkajších povrchov kĺbových procesov. Pred stenou spermatickej kosti už nie je diera.

Toto sú črty krčných medzistavcových končatín v dôsledku ich šikmého umiestnenia a zvláštnosti priečneho procesu. Zadné vetvy začínajúce od šnúry idú dozadu, zatiaľ čo predné vetvy idú dopredu a laterálne, umiestnené nad drážkami priečnych procesov. Na bedrovej úrovni je kábel omnoho dlhší.

Periférne nervy sú vybavené vaginálnymi väzivovými tkanivami, ktoré sú vo vnútri pokryté endoteliom. Pod endotelom medzi tubulárnou vagínou a nervovým kmeňom je medzera - perineurálny priestor, v ktorom cirkuluje číra tekutina. Perineurálne priestory siahajú až po spinálnu gangliu. Zdá sa teda, že v oblasti miechového ganglia sa spájajú dva tekutinové systémy: tekutina perineurálneho priestoru sa blíži z vonkajšej strany a mozgovomiechová tekutina v arachnoidálnej vagíne obliekajúca korene sa tu hodí zo strany miechy. Blíži sa k gangliu arachnoidná vagína je rozdelená do samostatných rukávov, ktoré nosia konáre zadného koreňa. Tieto rukávy tvoria niekoľko vreciek nad gangliom. Podľa niektorých autorov existuje kapilárna komunikácia medzi perineurálnymi a subaranoidnými priestormi (Margulis M. S., 1940). Existuje teda spojitosť medzi arachnoidálnymi a perineurálnymi priestormi. V podmienkach zúženého medzistavcového foramenu sa redukuje epidurálne tukové tkanivo, jeho mäkký „vankúš“ zmizne, čo zhoršuje možnosť kompresie koreňov počas edému, krvácania a zápalu (Hadley L., 1951)..


Obr. 5.20. Kompresia (deformácia) prednej vetvy druhého cervikálneho nervu (3) v mieste kontaktu s vertebrálnou artériou (2) (pacient 54 rokov, neuromóm mostíkového mozgu; nie sú dostupné informácie o klinických prejavoch kompresie krčka maternice): 1 - kapsula kĺbu; 2 - stavcová tepna; 3 - druhý krčný nerv; 4 - druhý spinálny ganglion; 5 - dolný šikmý sval hlavy. Microphotograms. Weigertove škvrny. Zvýšenie: a - 8x; b - 12,5x.

Ortopedická neurológia. syndromológiou

Pri hodnotení klinických prejavov radiálnej kompresie treba mať na pamäti nielen rast diskov a kostí. Ilustrácie tunelových mechanizmov pre zadné vetvy koreňa Cg sú uvedené vyššie. Jeho predné vetvy sa dajú vytlačiť aj spojivovým tkanivom a inými štruktúrami, najmä susednými susednými cievami (Obr. 5.20)..

Počet krčných koreňov (osem) je väčší ako počet krčných stavcov (sedem). Prvý pár krčných koreňov sa rozprestiera medzi spodnou časťou lebky a krčným stavcom I, druhý medzi stavcami I a II, tretí medzi stavcami II a III atď. Každý krčný nerv sa teda rozširuje nad zodpovedajúci stavec. Napríklad koreň Sat sa nachádza nad stavcom CV[a topograficky zodpovedá disku Cv-vi, koreň C7 zodpovedá disku Cvi-vii a koreň Cg zodpovedá disku Sutz-Ti. Podľa R. Bradforda a F. Spurlinga (1945) poskytuje prvý krčný nerv iba predné vetvy (bez zadných končatín). Preto zadné krčné vetvy nie sú osem, ale sedem. Podľa E.P. Kononovej (1957) a V.P. Vorobyova (1948) prvý krčný nerv, ktorý sa nachádza nad atlasom v drážke stavcovej tepny, vracia zadnú vetvu, navyše je veľmi hrubý (papilárny nerv), ktorý je výlučne motor. Končí v zadných rektálnych svaloch hlavy a šikmých svaloch (veľkých i menších). Druhý medzistavcový ganglion sa nachádza v druhom medzistavcovom ramene. Ako je uvedené v našich klinikách, histotopografické štúdie (Zaitseva R.L., 1966), horná časť ganglia hraničí na prednej strane s dolnou časťou bočnej hmoty atlasu a kĺbovou kapsulou medzistavcového kĺbu Qn, zadne a laterálne - s koreňom zadného oblúka atlasu a mediálne. - s epidurálnymi vláknami. Spodná časť ganglia hraničí vpredu so zadnou atlantoosovou membránou a dolným šikmým svalstvom hlavy. Vetvy druhého krčka nervu nevychádzajú cez pripravenú dieru, rovnako ako v iných úrovniach, ale perforujú zadnú atlanto-axiálnu membránu. Táto membrána je analógom žltého väziva na tejto úrovni. Jeho patologické zhrubnutie môže viesť k stlačeniu druhého cervikálneho nervu. Jeho predná vetva v úrovni atlantoaxiálneho kĺbu prechádza stavcovú artériu a prechádza v bezprostrednej blízkosti kĺbovej kapsuly. Táto poloha nervu môže byť príčinou jeho traumy počas rôznych patologických pohybov v kĺbe. Rez priesečníka nervu s tepnou na histotopografických rezoch vyzerá širšie ako priľahlé rezy nervu. Na priesečníku nervu s tepnou sa nervové zväzky rozširujú a vlákna sa rozchádzajú, umiestnené v jednom rade. Predná vetva druhého cervikálneho nervu je umiestnená v tesnej blízkosti atlantoaxiálneho kĺbu a svalov..

Postranný druhému krčnému nervu je dolný šikmý sval hlavy, oddelený od neho iba tenkou stenou žilových ciev. Sval je na druhej strane spojený prepojkami spojivových tkanív s epineúriou a na druhej strane s fasciálnymi plášťami susedných svalov. Kontrakcia týchto svalov môže ovplyvniť stav nervu..

Veľký týlový nerv je tvorený zadnou vetvou druhého cervikálneho nervu. V polovici prípadov vstúpi do podkožného tkaniva spolu s týlnou tepnou (Ka-

Verina V.V., 1955). Malý týlny nerv odchádza z krčka maternice z druhej slučky a objavuje sa pod kožou na vnútornom okraji sternocleidomastoidného svalu na úrovni jeho hornej a niekedy strednej tretiny. Malý týlny nerv je tvorený dvoma až tromi a niekedy aj štyrmi koreňmi krčka maternice (Aronov M.S., 1961). Krčka maternice je vytvorená zo slučkových spojov predných vetiev C1-C4, niekedy čiastočne aj C5. Okrem malého týlneho nervu poskytuje cervikálny plexus aj nasledujúce vetvy kože: veľký ušný nerv (C3), supraclavikulárne nervy (C (). Z motorických nervov je najväčšia bránica (C4 a čiastočne C3-C4). G.V. Barbaruk (1957) niekedy zaznamenal začiatok frenického nervu a od koreňa Cg. Zostávajúce motorické vetvy krčka maternice inervujú hlboké týlne svaly a chrbtové svaly krku. Brachiálny plexus je vytvorený z predných vetiev Cs-Sb-C7-C8-T1. Okrem slučkového spojenia predných vetiev kordov v plexe sú veľmi praktické zaujímavé anastomózy koreňov nervov (Shevkunenko V.N., 1949; Schwartz. C, 1956; RaShe W., 1959), ako aj spojenia s inými nervovými útvarmi v krku. a hlavy. Opisujú 14 možných typov anastomóz alebo skupín anastomóz medzi susednými koreňmi jednej strany. Existujú jednoduché spojenia typu nožníc atď. Krčné nervy sú spojené s Willisom - ďalším nervom (C3), so slučkou hyoidálneho nervu (Ci-C3), s cervikálnymi sympatickými uzlami a sympatickým reťazcom (kmeň). Existujú dôkazy o spojeniach medzi miechovými gangliami. Nervové zakončenie miechového ganglia samotného sú tvorené citlivými neurónmi toho istého ganglia (Dogel A.S., 1897; Milokhin A.A., 1967; Milokhin A.A., Reshetnikov S. S., 1971; Kolosov N.G., 1972 a ďalšie)..). Každý spinálny ganglion má teda svoju aferentnú inerváciu poskytovanú dendritmi svojich vlastných neurónov a receptorov, ako aj axónmi (Bersenev V.A., 1977). Súčasne receptuje dendrit vo svojom vlastnom gangliu, ako súčasť vlákien strednej oblasti ankylozujúcej spondylitídy, zadných kordov miechy, zasahuje do vzdialených ganglií miechy a vytvára v nich receptory. Axóny cez zadný koreň vstupujú do zadných kordov miechy, kde ako súčasť strednej oblasti môžu preniknúť v kaudálnom alebo kraniálnom smere do ganglií vzdialených segmentov miechy a prichádzajú do synaptického kontaktu s citlivými neurónmi. V dôsledku toho sa vytvára aferentná dráha, predstavovaná dvoma receptorovo-reflexnými neurónmi, prostredníctvom ktorých dochádza k interakcii vzdialených ganglií miechy. V opísaných súvislostiach V.A. Bersenev vysvetľuje výskyt syndrómov bolesti vzdialenej od reflexu. Tieto spojenia, ako uvádza B.Wyke (1970), sú obzvlášť bohaté na krčnú a lumbosakrálnu úroveň..

V krátkosti sa zameriame na topografické a anatomické vzťahy sympatických formácií spojených s krčkovým koreňom.

Krčná časť hraničného sympatického kmeňa leží pred dlhými svalmi krku a hlavy a za neurovaskulárnym zväzkom krku. Zostúpi za hlbokú fasciu krku a je s ňou spojený spojivovými tkanivovými zväzkami. Horné krčné sympatické miesto sa nachádza-

Kapitola V. Syndrómy krčnej osteochondrózy

manželky na prednom bočnom povrchu telesa SC-SCs uprostred - na prednom povrchu priečneho procesu Cvi. Dolný krčný ganglion sa často spája s prvým hrudným gangliom a vytvára hviezdny ganglion. Je umiestnená vo forme konkávnej platne vo vybraní medzi priečnym procesom polievky a hrdlom prvého rebra, pred ktorým je subclaviánska artéria. Je známe, že spinálne sympatické centrum laterálneho rohu sa rozprestiera nie vyššie ako segment C8-C7. Preganglionické vlákna idú cez stredný a horný krčný uzol cez dolný uzol: krčné medzistavcové útvary nad Cvn-Li neobsahujú biele spojovacie vetvy, tu sa nemôže vyskytnúť ich kompresia. Pokiaľ ide o sympatický reťazec s tromi krčkovými uzlami, potom nie sú v tesnej blízkosti k diskom..

Vertebrálny nerv sprevádzajúci vertebrálnu artériu je spojený so všetkými cervikálnymi nervami pomocou spojovacích vetiev..

Vertebrálna artéria v 75% začína od horného povrchu subclaviánskej artérie a od 25% - od jej horného zadného povrchu. Potom to ide hore a späť asi 5-8 cm pozdĺž vonkajšieho okraja dlhého svalu krku, vchádza do úrovne stavca Cvi v kanáli stavcovej tepny, tvorenej otvormi priečnych procesov od C do Su. kapsule. Okrem toho môže byť spojenie medzi týmito formáciami voľné alebo husté. Je známe, že paravazálne fasčné vagíny môžu ovplyvniť krvný obeh a prietok lymfy (Przhevalsky B.G., 1919; Kovalenko N.V., 1934). Preto je možné si myslieť, že povaha spojenia spoločnej vaginálnej vagíny s kĺbovou kapsulou môže nepriaznivo ovplyvniť krvný obeh v systéme stavcov počas pohybov hlavy u ľudí s patologickými zmenami v kĺbových a periartikulárnych tkanivách, ako aj pri poraneniach hornej krčnej chrbtice. Toto je ešte pravdepodobnejšie, keď vezmete do úvahy klinické údaje o výskyte syndrómu stavcových stavov pri týchto úrazoch (Prokhorsky A. M., 1973). Prienikom cez otvor laterálnej hmoty atlasu leží stavcová tepna na zadnom oblúku a potom prechádza cez veľký týlny otvor. Ďalej sa nachádza na svahu Blumenbachu, na opačnej strane sa pripája na rovnomennú artériu a tvorí hlavnú tepnu. Vertebrálna artéria, rovnako ako vertebrálne žily, prechádza otvormi priečnych procesov a je umiestnená priamo pred koreňmi krčka maternice (pozri obr. 5.8, 5.19, 5.20)..

Dátum pridania: 2015-04-07; počet zobrazení: 690; OBJEDNÁVKA PÍSANIE PRÁCE

Význam frázového syndrómu a syndrómu kompresie laquo “

Význam slova „kompresia“

1. vykonávanie kompresie, charakteristiky kompresie alebo inak priamo súvisiace s kompresiou (Wikislovník)

Význam slova „syndrome“

SYNDROM, metro Med. Určitá kombinácia príznakov choroby v dôsledku jediného mechanizmu rozvoja choroby a patologických procesov. (Malý akademický slovník, MAC)

Lepšia spoločná mapa máp

Ahoj! Moje meno je Lampobot, som počítačový program, ktorý pomáha vytvárať Mapy Word. Viem, ako počítať, ale zatiaľ nechápem, ako funguje váš svet. Pomôžte mi to zistiť!

Poďakovať! Lepšie som pochopil svet emócií.

Otázka: ovayat je niečo neutrálne, pozitívne alebo negatívne?

Vety s výrazom „kompresný syndróm“

 • Možno, že vaša ischias nie je vôbec ischias, ale herniovaný disk s kompresným syndrómom.
 • Na hrudnej úrovni sú diskogénne kompresné syndrómy zriedkavé a vertebrogénne bolesti na hrudníku (syndróm prednej steny hrudníka, rameno-rebrá, syndrómy bolesti) sú častejšie spôsobené podráždením kapsúl stavcov a rebier kĺbov..
 • (všetky ponuky)

Odoslať komentár

Návrhy s výrazom „kompresný syndróm“:

Možno, že vaša ischias nie je vôbec ischias, ale herniovaný disk s kompresným syndrómom.

Na hrudnej úrovni sú diskogénne kompresné syndrómy zriedkavé a vertebrogénne bolesti na hrudníku (syndróm prednej steny hrudníka, rameno-rebrá, syndrómy bolesti) sú častejšie spôsobené podráždením kapsúl stavcov a rebier kĺbov..

SYNDÓZY KOMPRESIE

Skupina komplexov symptómov, ktorá kombinuje príznaky kompresie koreňov miechy v medzistavcových otvoroch krčných segmentov, ktoré tiež vznikajú v dôsledku nadmerného rastu kostného tkaniva stavcov alebo narušenia konfigurácie medzistavcových kĺbov v dôsledku zápalových alebo iných zmien. K najväčšiemu poškodeniu obmedzeného koreňa dochádza pri pohyboch krčnej chrbtice. Kompresia sa zvyšuje následným spojením opuchov v koreňovej oblasti.

Diskogénna cervicobrachialgia - výskyt bolesti v krku a hornej končatine v dôsledku stlačenia koreňov plexov brachiálneho a krčka maternice. Liečba pacientov sa vykonáva v súlade so všeobecnými pravidlami liečby pacientov s neuralgiou stavcov, ktoré sú dostatočne podrobne opísané pri posudzovaní bedrovej ischalgie. Po prvé, je potrebné správne umiestniť pacienta do postele. Póza, výber počtu vankúšov by mala spĺňať hlavnú podmienku - neprítomnosť výrazného zvýšenia bolesti po nočnom spánku. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je použiť špeciálne ortopedické vankúše, ktoré sú v súčasnosti komerčne dostupné. Pri cervikotriálnej arterii by sa pohyby a zaťaženie krku a hornej končatiny postihnutej strany mali zo zrejmých dôvodov čo najviac obmedziť. Počas liečby je možné skúšobné predĺženie krku. Postup je nasledujúci. Lekár stojí za pacientom, zatiaľ čo drží hlavu v dlaniach a jemne tlačí dlane na oblasť dolnej čeľuste a chrámu. Postupným zvyšovaním tlaku lekár jemne vytiahne hlavu pacienta nahor. Úsilie lekára by malo zodpovedať hmotnosti nie väčšej ako 5 až 6 kg, jej trvanie - približne niekoľko sekúnd. Tento postup by sa mal opakovať, iba ak sa pacient po prvom zákroku zlepšil. V niektorých prípadoch má veľmi priaznivý účinok aj dočasná fixácia ruky v polohe najmenšej bolesti. Liečba drogami spočíva v vymenovaní protizápalových liekov, ktoré sú liekmi proti bolesti.

Neuroreflexné kompresné prejavy osteochondrózy chrbtice

Mechanizmus bolesti je v tomto prípade pomerne jednoduchý - je to dôsledok priameho stlačenia nervov rôznymi patologickými formáciami. Ich hlavné rysy budú opísané v nasledujúcom pododdiele..

Podobné kapitoly z iných kníh:

6.7. Tunelové syndrómy

6.7. Syndrómy tunela Ak sa bolesť lokalizuje iba v končatinách, spravidla sa na jednej strane musia vylúčiť syndrómy tunela alebo kompresne-ischemické neuropatie. Tunelové syndrómy sa tvoria pri akútnom alebo chronickom stlačení nervu v

Neurovaskulárne kompresné syndrómy

Neurovaskulárne kompresné syndrómy, príčiny vývoja. Neurovaskulárne kompresné syndrómy sa častejšie spájajú s kompresiou subclaviálnej artérie, ako aj eponymóznej žily a brachiálneho plexu. Prejavuje sa kompresný syndróm ramenného pletenca

Yinove syndrómy

Yinove syndrómy nedostatočnosti (prázdnota - hu) Vzrušenie, strach, porucha spánku, zábudlivosť, búšenie srdca, dýchavičnosť počas fyzickej námahy, bledá tvár, depresívny stav, pocit depresie, túžba, smútok, strach; chladenie, znecitlivenie vnútorného povrchu

Yinove syndrómy

Yinove syndrómy nedostatočnosti (prázdnota - hu) Opuch dolnej čeľuste a krku, tinitus, strata sluchu; chudnutie, nevoľnosť, zvracanie, hnačka; slabosť končatín a pocit chladu v nich, časté nutkanie na močenie. Studená (Han) priehľadná

Janského syndrómy

Janský syndróm Teplo (je) Moč v malom množstve, načervenalý, so stopami krvi, strangúria, pálenie v močovej trubici, vyrážka. Redundancia (plnosť - bambucka) Časté ťažkosti s močením, bolestivé spazmodické urogenitály

Yinove syndrómy

Yinove syndrómy nedostatočnosti (prázdnota - xy) Zriedkavo bohaté močenie alebo močová inkontinencia, opuchy a opuchy pohlavných orgánov; hypotenzia svalov krku a chrbtice; nehybnosť stehien, pocit ťažkosti a slabosti v dolných končatinách; závraty;

Janského syndrómy

Janský syndróm Teplo (je) Moč v malom množstve, načervenalá, zápcha, bolesť zubov, krvácanie z ďasien. Uši - zrkadlo poludníka. Redundancia (plnosť - bambuka). v

Yinove syndrómy

Yinove syndrómy nedostatočnosti (prázdnota - hu) Tinnitus, bolesť v chrbte, kolená, znečistenie, časté močenie, moč so špecifickým zápachom, silné potenie; pocit chladu v nohách, chodidlá chladné na dotyk, necitlivosť a slabosť v dolnej časti

Janského syndrómy

Jansky Heat Syndromes 3. prst ruky je bolestivý Redundancia (plnosť - bambuka) Pocit plachosti, podráždenosť, bolesť na hrudníku, zhoršená funkcia kardiovaskulárneho systému; bolesť hlavy s pocitmi návaly horúčavy, bolesť v horných končatinách,

Yinove syndrómy

Yinove syndrómy nedostatočnosti (prázdnota - xy) Depresia, únava, búšenie srdca, závraty, dýchavičnosť; Strach z výšok; slabosť horných končatín; bolesť brucha, žltosť skléry, hnačka; hlboký zvuk spánok s dostatkom

Janského syndrómy

Jansky Heat syndrómy (je) Dutina hornej časti trupu: pevnosť hrudníka, spotené čelo, suchý jazyk, opuchnuté hrdlo, dusenie; stredná telesná dutina: nadúvanie, bez hnačky a zvracania sú charakteristické akútne astmatické záchvaty; dolná časť tela: charakteristická malá

Yinove syndrómy

Yinove syndrómy nedostatočnosti (prázdnota - hu) Necitlivosť a slabosť v horných končatinách, krku; bledá tvár; plytké dýchanie, zimnica, neznášanlivosť nachladenie, zriedkavé močenie; duševná a fyzická únava, smútok, letargia, oslabenie

Janského syndrómy

Jansky Syndromes Heat (je) Horkosť v ústach, hučanie v ušiach, bolesť v boku, zimnica, striedanie s vysokou horúčkou. opuch tváre, krku a brady, bolesti v krku; nespavosť; bolesti hlavy, bolesti hlavy a bolesti hlavy

Yinove syndrómy

Yinove syndrómy nedostatočnosti (prázdnota - hu), slabosť, nedostatok energie a sily; opuch dolnej končatiny, opuch kĺbov dolných končatín; očné choroby, žltosť skléry, zvracanie žlče; potenie v noci, ťažké a hlboké

Zlomeniny volania

KOMPRESIA Zlomeniny stavcov CALLBARS, podobne ako iné kostné štruktúry ľudského tela, majú obvykle značnú mieru bezpečnosti a vydržia značné zaťaženie. Ale niekedy, keď je vystavený vonkajšej sile presahujúcej silu stavca,

FAKTÚRY KOMPRESNÉHO SPINU V OSTEOPORÓZE

Fraktúry kompresného odstreďovania pri osteoporóze Takéto zlomeniny sa vyskytujú u ľudí v starobe, ako aj u ľudí s endokrinnými poruchami alebo patológiami. Na tomto pozadí sa vyvíja osteoporóza kostí vrátane chrbtice. Takéto zlomeniny v

Čo je to kompresný syndróm?

Pre chrbticu, ktorá je jedným z najdôležitejších vnútorných orgánov nášho tela, akékoľvek narušenie normálneho stavu spôsobuje množstvo patologických zmien. Väčšina chorôb chrbtice je spojená s porušením fyziologickej funkcie medzistavcových platničiek, ktoré sú spojovacím článkom medzi stavcami. Miechový výčnelok je dnes najcharakteristickejším poškodením chrbtice, ktoré spôsobuje ľuďom v procese života veľa problémov a nepohodlia. Ochorenie je charakterizované dystrofickými poruchami vyskytujúcimi sa v tkanivách medzistavcových platničiek z mnohých dôvodov a negatívnym dopadom mnohých faktorov..

Ďalším charakteristickým ochorením chrbtice je kompresia chrbtice alebo kompresná zlomenina stavcov spôsobená priamym poranením chrbtice. Zlomenina stavcov je veľmi nebezpečné a pomerne časté zranenie, ktoré sprevádza športovcov a ľudí so zvýšenou fyzickou aktivitou. Nebezpečenstvom choroby je možné porušenie štruktúry miechy osoby, ktoré následne spôsobí ischias alebo ochrnutie..

Príčiny choroby

Ľudská chrbtica, ktorá je doslova chrbtovou kosťou muskuloskeletálneho systému, prežíva každý deň obrovskú fyzickú aktivitu. Pri intenzívnom fyzickom cvičení, v procese odbornej činnosti alebo pri poraneniach miechy má najväčší negatívny vplyv na medzistavcové platničky. Štruktúra tkanív a štruktúra medzistavcových platničiek ich robia flexibilnými a elastickými, pričom vykonávajú nielen úlohu spojovacieho spojenia medzi stavcami, ale sú zodpovedné aj za amortizáciu, zmierňujú tlak na stavce, ku ktorému dochádza pri pohybe tela. Miechový výčnelok je priamym dôsledkom narušenia štruktúry tkaniva a integrity medzistavcových platničiek, výsledkom čoho je prvé posunutie jadra disku a potom je výčnelok v oblasti miechového kanála. K stlačeniu chrbtice dochádza v dôsledku slabosti štruktúrneho tkaniva medzistavcovej platničky, čoho dôsledkom je strata flexibility chrbtice. Trauma sprevádzaná výrazným fyzickým účinkom na stavce vedie k kompresnému zlomeniu stavcov. Vzhľadom na etiológiu chorôb by sa mala venovať pozornosť hlavným príčinám rozvoja porúch v štruktúre medzistavcových platničiek a integrity chrbtice. Pacienti, ktorí sa na nás obracajú so žiadosťou o pomoc s problémami s chrbticou, zvyčajne utrpeli úraz chrbtice, majú osobitné špeciality alebo sú v pokročilom veku..

Poranenie chrbtice môže poškodiť tkanivá medzistavcovej platničky alebo spôsobiť kompresiu chrbtice.

Pod vplyvom rôznych faktorov sa objavujú degeneratívne zmeny v štruktúre jadra disku, narušuje sa integrita vláknitého kruhu. Degeneratívne procesy vedú k premiestneniu medzistavcového disku, dochádza k opuchu tela disku. Následný vývoj patológie vedie k ďalšej degradácii a degenerácii štruktúrnych tkanív disku. Výčnelok do miechového kanálu môže dosiahnuť významné proporcie..

Situácia je iná, pokiaľ ide o choroby z chrbtice. Vyčnievanie miechy je v tomto prípade výsledkom dlhodobého nadmerného fyzického namáhania chrbtice alebo konštantnej prítomnosti v nepohodlnej polohe. Zakrivenie chrbtice a rozvoj osteochondrózy sa stávajú rozhodujúcimi faktormi pre výskyt výčnelkov medzistavcovej platničky. Z hľadiska klinického obrazu je to výbežok, ktorý je prvým krokom k transformácii degeneratívnych zmien v medzistavcovej platni na medzistavcovú prietrž. Špecifickosťou rozvoja degeneratívnych zmien na medzistavcovej platni v ranom štádiu je úplná absencia negatívnych symptómov. Pacient s vyčnievaním medzistavcových platničiek nemusí po dlhú dobu pociťovať žiadne nepohodlie a bolesť, kým nedôjde ku kontaktu s vyčnievaním platničky s nervovými zakončeniami.

Miechová kompresia spôsobená premiestnením medzistavcovej platničky a následnou zlomeninou stavcov v dôsledku traumy sa naopak vyznačuje výraznými symptómami. Riziko zlomenín stavcov sa zvyšuje, ak má pacient osteoporózu, chronický syfilis alebo ak je osoba nosičom tuberkulózneho bacilu. Prípady kompresného zlomenia chrbtice v dôsledku poškodenia stavcov malígnymi novotvarmi sú zriedkavé. Nakoniec je ochorenie osteomyelitídy predpokladom zlomenín stavcov..

Klinický obraz vyčnievania a kompresného lomu

Miechový výčnelok sa najčastejšie vyskytuje v bedrovej oblasti. Vysvetlenie tohto trendu je pomerne jednoduché. Maximálna fyzická aktivita klesá na bedrovej chrbtici človeka. Pretože lumbálna oblasť má veľkú amplitúdu pohybu a leží v tejto oblasti ťažisko ľudského tela, sú v tejto zóne najväčšie napätie a dopady stavce a medzistavcové platničky. Akákoľvek intervencia treťou stranou alebo narušenie dodávky krvi do bedrových stavcov vedie k rozvoju degeneratívnych porúch tkanív medzistavcových platničiek. Akékoľvek poškodenie miechy, systémové choroby, zmeny tela súvisiace so starnutím a sedavý spôsob života sú faktory, ktoré zaručujú rozvoj vyčnievania alebo kompresie stavcov u človeka..

Pri operácii chrbtice je obvyklé deliť obe choroby na štádiá a formy. V prípade vyčnievania chrbtice sa akceptuje rozdelenie na stupne. Počiatočná etapa patologického procesu je spôsobená charakteristickým posunutím vnútorného jadra disku, čo ďalej vytvára tlak na vláknitý kruh. Ďalším stupňom patológie je priamo vznik výbežku. Vláknitý prsteň zostáva stále nedotknutý, deformácia prstenca sa však prejaví a výčnelok zaberá významný priestor v miechovom kanáli, čím vytvára tlak na nervové plexy a krvné cievy..

Miechový výbežok v dôsledku svojho vývoja plynulo prúdi do medzistavcovej prietrže. Vláknitý prsteň stráca svoju silu a praskne a uvoľňuje tkanivá vnútorného disku do miechového kanála. Dôsledky takýchto zmien sú pre pacienta oveľa závažnejšie. Od tohto momentu je ochorenie sprevádzané charakteristickými príznakmi.

V dôsledku rozdielnej dynamiky vývoja patológie má kompresia miechy miernu a závažnú formu. Pri ľahkých zraneniach nemusí zlomenina kompresie ovplyvniť miechu, takže príznaky choroby nie sú dostatočne jasné a liečba je rýchla a účinná. Ťažké poranenia miechy, ktoré môžu spôsobiť poškodenie miechy, často spôsobujú ochrnutie určitých častí tela pacienta. Prejavy patológie a symptómov v tomto prípade závisia od miesta zranenia a povahy zranenia.

Špecifické príznaky ochorení miechy

Ako vyčnievanie chrbtice, tak aj kompresia chrbtice sú celkom bežné choroby, ktorým musí čeliť väčšina sociálne aktívneho obyvateľstva planéty. Podľa pozorovaní našich odborníkov majú obe choroby charakteristické znaky a prejavy, ktoré vám umožňujú rýchlo a presne určiť štádium patológie alebo formy choroby. Proces deformácie a degeneratívnych zmien, ku ktorým dochádza na medzistavcovej platničke, sa často objavuje tajne, bez toho, aby sa prejavili absolútne žiadne prejavy. V druhom štádiu choroby, keď výstupok dosiahol kritické rozmery, patológia kontaktuje nervové korene. Od tejto chvíle môžete pozorovať výskyt prvých výstražných signálov o výskyte problémov s chrbticou. V procese života samotná situácia nezmizne, naopak, problém sa každý deň zhoršuje, čím sa cíti jasnejší a silnejší. Symptomatológia choroby je v tomto prípade vegetatívnej povahy. Typické príznaky vývoja výčnelkov sú:

 • tuhosť pri pohybe;
 • častá a lokálna bolesť v bedrovej oblasti;
 • svalová slabosť v nohách a znížená citlivosť končatín;
 • znížený svalový tonus.

V situácii s kompresnou zlomeninou stavcov vyzerajú príznaky inak. Fyzická trauma spôsobuje množstvo prejavov, ktoré spôsobujú pacientovi osobitné ťažkosti a fyzické utrpenie. Stlačenie chrbtice môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo dočasné zastavenie dýchania. Pri zlomenine stavca bedrovej oblasti má pacient problém so zmenou polohy tela. Bolesť v poškodenej chrbtici je nejasná jasnosť a intenzita. Stav pacienta je často narušený prejavmi neurologickej povahy spôsobenými poškodením miechy.

Diagnostika chorôb chrbtice a liečba

Na základe našich dlhoročných skúseností s liečbou chorôb chrbtice môžeme s istotou povedať jediný a nepopierateľný fakt. Čím skôr je patológia identifikovaná, tým vyššia je šanca na úspešnú liečbu. Pacienti, ktorí k nám prišli s problémami s bolesťou chrbtice a majú množstvo charakteristických príznakov, sa podrobujú povinným komplexným diagnostickým testom.

Diagnóza chorôb sa začína fyzickým vyšetrením, na základe ktorého sa zostavuje anamnéza a pripravujú sa možnosti možnej liečby patológií. Pri ochoreniach chrbtice je hlavným diagnostickým procesom hlavný dôraz na získavanie údajov pomocou magnetickej rezonancie. Miechový výčnelok v ktorejkoľvek fáze vývoja sa dokonale diagnostikuje pomocou MRI a počítačovej tomografie. Údaje získané počas štúdie umožňujú zistiť presnú lokalizáciu patológie a určiť rozsah patologického procesu.

Situácia je podobná s diagnózou kompresného zlomeniny stavcov. Vyšetrenia pacienta s podozrením na diagnózu spinálnej kompresie sa tradične vykonávajú pomocou röntgenovej snímky. Vzhľadom na pokrok v liečebných metódach táto diagnostická technika neumožňuje získať presný obraz zlomeniny a určiť mieru poškodenia miechy. V tomto prípade, rovnako ako v iných situáciách s diagnózou chorôb chrbtice, sa hlavné údaje dajú získať pomocou zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie. Nové diagnostické metódy vám umožňujú určiť presné umiestnenie zlomeniny, stupeň poškodenia miechy a možnú prítomnosť ďalších patologických zmien spôsobených traumou..

Na základe získaných údajov, pri zohľadnení veku a fyziologického stavu pacienta, sa určuje budúca liečebná stratégia pacienta.

Hlavnou metódou liečby vyčnievania chrbtice je využitie širokých možností liekovej terapie. Hlavnou úlohou v tomto štádiu liečby je eliminácia syndrómu bolesti a zmiernenie zápalového procesu. Cvičíme použitie širokej škály analgetík, protizápalových liekov. Cieľom takzvaných blokád je zmiernenie napätia svalového tkaniva a zníženie prietoku patológie. Pacient je často predpísaný na nosenie špeciálneho korzetu na fixáciu chrbtice v požadovanej polohe. Keď pacienti zneužívajú lekársky predpis, môže sa výčnelok rýchlo vyvinúť na medzistavcovú prietrž, ktorej liečba je oveľa radikálnejšia až po operáciu.

Vylúčenie miechy v raných štádiách vývoja sa na našej klinike úspešne lieči pomocou fyzioterapie. Táto technika umožňuje obnoviť stav pacienta, minimalizovať zápalový proces a eliminovať opuchy v problémovej oblasti. Pod vplyvom fyzioterapeutických procedúr sa obnovuje metabolizmus v chrbtici. Menej často používané pri liečbe výčnelkov sú laserová terapia, akupunktúra a magnetoterapia. Každá technika sa používa v jednom prípade, berúc do úvahy stav pacienta a rozsah patológie. Pacienti, ktorí sa podrobili liečbe na našej klinike, rýchlo obnovia svoje fyzické schopnosti a vrátia sa do svojho prirodzeného každodenného života.

Na rozdiel od liečby výčnelkov je kompresia miechy sprevádzaná dlhodobou liečbou vrátane komplexu liekov a fyzioterapie. Prítomnosť zlomeniny naznačuje dve možnosti liečby: konzervatívnu a chirurgickú. Pri miernej forme zlomeniny je pacientovi priradený prísny odpočinkový režim v kombinácii s liečebným cyklom a fyzioterapeutickými postupmi. Pre pacienta sa vytvorí špeciálny, fixujúci polohu svalového tkaniva a stavcov v požadovanej polohe, ktorý sa nosí v priebehu liečby..

Ťažké zlomeniny pri kompresii vo väčšine prípadov vyžadujú chirurgický zákrok. Ťažké a nebezpečné zranenia, ktoré vedú k poškodeniu miechy a väčšine nervových zakončení, môžu viesť k naliehavému otvorenému chirurgickému zákroku. Úspechy našich spinálnych neurochirurgov umožňujú vykonávanie týchto operácií s najmenším fyziologickým poškodením pacienta a zaručujú takmer úplné zotavenie pacienta v priebehu času. V menej závažných prípadoch sme pripravení ponúknuť minimálne invazívne operácie vykonané pomocou endoskopu ako liečebnej techniky. Táto technika je pomerne účinná vzhľadom na minimálne riziko komplikácií, minimálnu stratu krvi a rýchle zotavenie pacienta. Napriek dokonalosti nových liečebných metód zostáva kompresia chrbtice jedným z najzložitejších a najproblematickejších ochorení chrbtice.

Dekompresná choroba: príčiny, príznaky a liečba

Lekári z celého sveta sa každý deň musia zaoberať tzv. Chorobami z povolania. Sú typické pre ľudí zapojených do určitého typu činnosti. Jednou z týchto patológií je dekompresná choroba. Spravidla sa vyskytuje pre potápačov z dôvodu porušenia dekompresných podmienok - plynulý prechod z vysokého atmosférického tlaku na nižší.

Lekársky certifikát

Dekompresná choroba je porucha tela, ktorá je spôsobená znížením tlaku vdychovaných plynov. Ide o dusík, vodík a kyslík. Sú v rozpustenom stave v ľudskej krvi. S vývojom patologického procesu sa tieto plyny začínajú uvoľňovať vo forme bublín, ktoré blokujú prívod krvi do orgánov. V ťažkom štádiu môže choroba viesť k ochrnutiu a dokonca k smrti človeka.

Popísaný stav sa najčastejšie prejavuje u ľudí pracujúcich v podmienkach vysokého krvného tlaku. V čase prechodu na normálne ukazovatele sa často nedodržiavajú základné bezpečnostné opatrenia, dochádza k dekompresii. Toto slovo dalo tejto chorobe meno.

Takúto dekompresiu zvyčajne zažívajú ľudia zapojení do stavby mostov a základov, ktorí kopajú podvodné tunely. Obzvlášť často ochorenie diagnostikujú baníci a potápači. Všetky práce sa vykonávajú v špeciálnych neoprénových oblekoch alebo v podmienkach komorských kesónov s obmedzeným prísunom kyslíka. V takých situáciách sa tlak postupne zvyšuje, keď sa potápate, a keď idete hore, znižuje sa. Ak sa v tomto časovom období nevykonajú určité bezpečnostné opatrenia, vyvíja sa dekompresná choroba vo vysokých nadmorských výškach.

Prvýkrát sa s tým ľudstvo stretlo v roku 1841, keď vedci predstavili svetu výsledok svojej práce - vzduchové čerpadlo a komorový kesón. Od tej doby začali pracovníci takéto kamery používať pri stavbe tunelov a zabezpečovaní mostných mólov. Veľmi skoro sa začali sťažovať na nepohodlie v kĺboch, znecitlivenie rúk a ochrnutie po návrate k normálnemu tlaku. Toto slúžilo ako druh podnetu na podrobnejšiu štúdiu príznakov.

Mechanizmus rozvoja patológie

Aby ste pochopili príčiny dekompresnej choroby, musíte sa obrátiť na Henryho zákon, ktorý je každému známy z výučby fyziky. Podľa vedeckých predpokladov je rozpustnosť plynov v kvapaline priamo úmerná tlaku na tento plyn a kvapalinu. Čím vyšší je tlak, tým lepšia plynná zmes, ktorú človek dýcha, sa rozpustí v krvi. Opačný účinok platí aj pre tento zákon. Čím rýchlejšie poklesne tlak, tým rýchlejšie sa z krvi uvoľňuje plyn vo forme bublín. Toto tvrdenie platí nielen pre krv, ale aj pre akúkoľvek inú tekutinu v ľudskom tele. Preto dekompresná choroba môže ovplyvniť lymfatický systém, miechu a kĺby..

Vznikajú v dôsledku prudkého poklesu tlaku a plynové bubliny majú tendenciu sa spájať. Blokovaním krvných ciev začnú ničiť bunky mäkkých tkanív a krvných ciev. Výsledkom je tvorba krvných zrazenín - krvných zrazenín. Môžu loď rozbiť alebo vyvolať nekrózu. Samotné bubliny následne padajú do vzdialených orgánov a ničia ich štruktúru.

Hlavné dôvody

Dekompresná choroba sa môže vyvinúť v nasledujúcich prípadoch:

 • nadmerné nasýtenie pľúc indiferentnými plynmi;
 • nadmerná fyzická aktivita pri potápaní;
 • prítomnosť nečistôt oxidu uhličitého v zmesi dýchacích plynov;
 • nesprávny dekompresný režim alebo príliš rýchly výstup.

Klinický obraz

Príznaky dekompresnej choroby sa môžu vyskytnúť okamžite v čase zmeny tlaku alebo po určitom čase. Náhle záchvaty malátnosti sú obzvlášť nebezpečné, pretože sa vyvíjajú rýchlo a najčastejšie v ťažkej podobe. Aké príznaky naznačujú ochorenie?

 1. Pocit bolesti kĺbov.
 2. Silná bolesť hlavy.
 3. Poškodená srdcová frekvencia a dýchacie funkcie.
 4. Plnené uši.
 5. Svalová paréza.

Uvedené poruchy sa prejavujú rôznymi spôsobmi a nerovnomerne. Po prvé sa obeť cíti dobre. V období od 1 do 6 hodín sa vyvíja tzv. Aktívna fáza choroby, sprevádzaná vyššie opísaným klinickým obrazom. V niektorých prípadoch sa príznaky objavia až po niekoľkých dňoch.

Etapy vývoja

Dekompresná choroba vo svojom vývoji prechádza 4 etapami. Všetky sa líšia závažnosťou príznakov..

 1. Jednoduchá. Vyvíja sa výrazná hypoxia a plyny začínajú vyvíjať tlak na nervové väzivo. Na pozadí toho, čo sa deje, sa v tele objavujú nepríjemné pocity.
 2. Medium. Existuje spazmus sietnice, ktorý je doplnený vegetatívnymi príznakmi porúch v tele. Obeť sa obáva záchvatov nevoľnosti a zvracania, bolesti hlavy. Klinický obraz sprevádza tráviace ťažkosti, zvýšené potenie a plynatosť. Trestný aparát trpí.
 3. Ťažký. V dôsledku vysokého obsahu dusíka v nervových zakončeniach dochádza k ich úplnej porážke. Paralýza dolných končatín je charakteristická pre toto štádium vývoja choroby..
 4. Smrteľná. V dôsledku blokády obehového systému, poškodenia pľúc a mozgu človek zomrie.

Je potrebné poznamenať, že fatálne následky sú tiež možné v dôsledku rozvoja srdcového zlyhania..

Typológia „Diversova choroba“

Lekári rozdelia poruchu na dva typy. To nevyhnutne zohľadňuje, ktoré orgány sú zapojené do patologického procesu, zložitosť jeho priebehu.

 1. Znaky dekompresnej choroby typu I sa vyznačujú miernym nebezpečenstvom pre život. Patologický proces sa zvyčajne týka svalov a kože, kĺbov a lymfatického systému. Pocity bolesti sa zosilňujú zakaždým pohybom. Obeť vyvinie vyrážku na koži, silné svrbenie, zvýšenie lymfatických uzlín.
 2. Caissonova choroba typu II je pre ľudské telo nebezpečnejšia. V tomto prípade sa pozoruje poškodenie miechy a mozgu, obehového a dýchacieho systému. Patológia sa prejavuje črevnou dysfunkciou, ťažkosťami s močením, parézou. Vo zvlášť závažných prípadoch sa stratí zrak a sluch.

Dekompresia má zvlášť negatívny vplyv na centrálny nervový systém, pretože je ovplyvnená vysokou koncentráciou dusíka. Táto látka je rozpustná v tukoch. V tkanivách nervového systému sú prítomné významné objemy lipidových zlúčenín. Preto, keď sa vytvoria bubliny, trpia ako prví.

Núdzová pomoc zraneným

Ak sa objavia príznaky dekompresnej choroby, lekár a lekár by sa mali podieľať na liečbe a diagnostike patológie. Ako pomôcť osobe, ak tím zdravotníckych pracovníkov neskoro?

Ak je obeť pri vedomí, musí byť najskôr umiestnená vodorovne. V takom prípade je potrebné neustále sledovať jeho polohu tak, aby skrížené ruky alebo nohy nezasahovali do prirodzeného toku krvi. Na kompenzáciu nedostatku plazmy sa odporúča vypiť pohár obyčajnej vody každých 15 minút.

Ak existujú príznaky poškodenia pľúc, je lepšie obeť zasadiť. Ak je človek v bezvedomí, odporúča sa položiť ho na jeho ľavú stranu a zároveň ohnúť jeho pravú nohu na koleno. Na základe tejto rady môžete zabrániť vstupu zvratkov do pľúc pri ďalšom útoku nauzey. Ak je funkcia dýchania narušená, pacient si položí chrbát a vykoná sa umelé dýchanie..

Diagnostické metódy

Na správnu diagnózu dekompresnej choroby musí lekár poznať všetky príznaky, ktoré sa týkajú obete. Po preštudovaní klinického obrazu je poslaný na CT a MRI. Tieto výskumné metódy nám umožňujú uvažovať o zmenách vnútorných orgánov charakteristických pre patológiu na obrázkoch. Na druhej strane spoliehanie sa iba na ne je nepraktické. Získané informácie sa môžu časom podobať embólii arteriálneho plynu..

Niektoré obete majú predpísané vestibulárne a sluchové testy, ultrazvuk vnútorných orgánov, kontrolu krvných ciev a nervových plexov..

Spôsoby odstránenia patológie

Jedinou možnosťou liečby dekompresnej choroby je rekompresia. Počas tohto postupu sa obeť umiestni do tlakovej komory, kde pod dohľadom odborníkov dochádza k postupnému zvyšovaniu tlaku. Na pozadí prijatých opatrení sa plynové bubliny znižujú a rozpúšťajú. V dôsledku toho sa obnoví krvný obeh a kyslík prúdi do všetkých systémov. Potom sa tlak zníži a prebytočný plyn začne z tela unikať..

Po zákroku je pacient v nemocnici určený na ďalšie terapeutické účinky. Všetky následné manipulácie sú zvyčajne zamerané na zastavenie príznakov, normalizáciu krvného obehu. Napríklad, aby sa normalizovala činnosť srdcového systému, predpisuje sa kardiazol alebo kordiamín. Pri silnej bolesti sa terapia neobíde bez liekov proti bolesti.

Dôsledky poruchy

Nie je možné presne predpovedať, aké zdravotné následky bude mať dekompresná choroba. Príznaky patológie, zastavené včas, významne znižujú riziko komplikácií. V neposlednom rade zohráva riadne poskytovaná lekárska starostlivosť. V opačnom prípade sa zvyšuje pravdepodobnosť úmrtia. Aké sú následky, s ktorými sa najčastejšie stretávajú obete choroby?

 1. cardiosclerosis.
 2. Respiračné zlyhanie.
 3. osteoartróza.
 4. Zástava srdca.
 5. Narušenie zažívacieho traktu.
 6. Zápal očného nervu.

Tieto podmienky vyžadujú zásah lekárov. Čím skôr sa liečba ponúkne, tým vyššia je šanca na rýchle uzdravenie.

Metódy prevencie

Caissonova choroba sa vyvíja pod vplyvom určitých faktorov. Hlavnou podmienkou jej prevencie je zabránenie dlhodobému vystaveniu vysokému tlaku. Napríklad sa odporúča potápačom pravidelne vykonávať dekompresné zastávky. Nepretržité potápanie je povolené iba na krátku dobu, v malej hĺbke. Po výstupe sa zastavia blízko povrchu, aby sa normalizovala koncentrácia plynov v krvi. Ich priemerné trvanie sa určuje pomocou osobitných tabuliek..

Dodržiavanie týchto pravidiel pomáha, ak nezabránite chorobe, a potom výrazne uľahčí jej prejavy. Variabilita podmienok prostredia je však taká veľká, že aj počítačové výpočty v tejto veci nie sú vždy spoľahlivé.

Je potrebné poznamenať, že kandidáti s vynikajúcim zdravotným stavom sú akceptovaní pre prácu v stlačenom vzduchu. Podstupujú povinné a pravidelné lekárske prehliadky. Okrem toho dodržiavajte zdravý životný štýl, obmedzte sa v alkohole.

Osoby, ktoré predtým trpeli dekompresnou chorobou, sa nemôžu vrátiť do svojej práce, ak majú diagnostikovanú zvyškovú poruchu. Jasnou kontraindikáciou pri práci sú neurologické poruchy a ďalšie príznaky poškodenia centrálneho nervového systému.

konečne

Počiatočné informácie o dekompresnej chorobe sú potrebné nielen pre tých ľudí, ktorí pracujú vo veľkých hĺbkach. V miernej podobe sa táto patológia niekedy prejavuje u potápačov, horolezcov a iných športov, ktorí potrebujú zostup do vody alebo do vnútorností zeme. Dekompresná choroba v lietadle sa môže vyskytnúť aj u každého. Znalosť jej hlavných príznakov a následkov preto môže niekomu život zachrániť..

Kompresné syndrómy chrbtice

Ekológia zdravia: Manuálna terapia je zbytočná, ak v chrbtici nie je pohyb, vnútorné orgány, ktoré posilňujú uvoľnený sval. Ako viete, funkčné poruchy nervového systému sa líšia v tom, že telo v reakcii vytvára kompenzačné zmeny na zabezpečenie stabilizácie chrbtice..

Ako viete, funkčné poruchy nervového systému sa líšia v tom, že telo v reakcii vytvára kompenzačné zmeny na zabezpečenie stabilizácie chrbtice..

Vyčerpanie kompenzačných možností sa prejavuje klinickými symptómami v mieste poslednej kompenzačnej reakcie, často lokalizovanými mimo hlavnej lézie..

Preto je dôležité začať študovať kompresné syndrómy pochopením zákonov tvorby funkčných porúch nervového systému..

Jediný spôsob liečby bolesti chrbtice

Manuálna terapia existuje už mnoho rokov. Počet manipulácií prekročil všetky mysliteľné a nepredstaviteľné. Moderné analgetiká sa stávajú stále dokonalejšími a dokonalejšími. Na vedeckých konferenciách každý odborník tvrdí, že jeho metóda je najlepšia, čo potvrdzuje statická analýza.

Počet pacientov s kompresným syndrómom sa však zvyšuje len z roka na rok..

Bolesť v bedrovej chrbtici, tak ako bola, zostáva jedným z najčastejších utrpení ľudstva.

Pri asistencii pacientovi lieči každý lekár tie funkčné poruchy, ktoré môže nájsť odporúčaním vlastnej metódy: manipulácia, blokáda, napínanie skrátených svalov na základe skúseností z predchádzajúceho úspechu tejto techniky u pacienta s podobnými problémami.?

V tomto prípade liečba spravidla vedie k lokalizácii bolesti. Ak je bolesť lokalizovaná v kolennom kĺbe - liečba je zameraná na to, bedrové bolesť - uskutočňujú sa predstaviteľné a nemysliteľné metódy obnovenia pohybu..

Pred obdobím aplikovanej kineziológie bol tento prístup opodstatnený. Pretože neexistovalo žiadne kritérium pre klinické hodnotenie funkčného stavu nervového systému.

Ignorovanie možností aplikovanej kineziológie nezbavuje zodpovednosť za následky jej nepoužívania.

Ak chcete poznať príčinu bolesti chrbta, musíte jasne poznať stav nervov. Potrebujeme metódy, ktoré zmiernia kompresiu nervov počas ich kompresie.

Pre chrbticu, nervový systém, bedrové nervy (miechové nervy) sú dôležité. Obratle sú fixované svalmi, ako sú stožiare na lodi, a aby zostali na úrovni, musia byť sily svalov z rôznych strán vyvážené..

Po stlačení periférnych nervov na klinike bude najprv hypotenzia, hyporeflexia, hypestézia (periférne nervy). Tón svalov inervovaných týmto nervom je znížený..

Pokles tónu nastáva nevedome. Osoba necíti zníženie tónu. S poklesom tónu v jednom svale, v ostatných (antagonisty), svalový tonus sa zvyšuje kompenzačne. Toto je zákon neurofyziológie - vzťah medzi svalovými antagonistami.

Kompresia nervu na jednej strane povedie k relaxácii inervovaného svalu a na druhej strane ku skráteniu svalov..

Skrátenie je možné v oblastiach, najmä na nervových vstupných miestach, kde sa vytvoria spúšťacie zóny.

U skráteného antagonistu bude bolesť spôsobená spúšťacími zónami a hypotonická - v šľachách pripevnených kĺbom.

Prečo je možné vopred povedať, že nebude mať vplyv na napínanie skráteného svalu, pretože často je skrátené kompenzačné a sekundárne v dôsledku relaxácie opačného svalu. Pacient pociťuje bolesť iba u skrátených antagonistov a nemôže vedieť o uvoľnených svaloch. Môže to zistiť špeciálne vyškolený lekár..

Je tiež dôležité pochopiť patobiomechaniku chrbtice.

Okrem toho je dôležité vedieť, kde, čo je inervované a na akej úrovni dochádza ku kompresii..

Hypotenzia pacientom môže byť fixovaná iba vtedy, keď noha začína „výprask“. V tomto štádiu vývoja je manuálna terapia často neúčinná.

Ak má pacient po liečbe stále bolesť, znamená to, že liečba sa neuskutočnila správne a bolesť - kompenzačná reakcia tela, sa vylúči telom, iba ak sa počas liečby odstráni hlavná príčina funkčnej poruchy..

Ak sa tak nestane, potom telo opäť vytvorí kompenzačné reakcie, ktoré sa klinicky prejavujú syndrómami bolesti..

Manuálna terapia nemá zmysel, ak sa v chrbtici nenachádzajú žiadne pohyby, vnútorné orgány, ktoré posilňujú uvoľnený sval.

Organické poruchy môžu byť tiež príčinou kompresného syndrómu vrátane abnormality vývoja, nádory sa nedajú vždy diagnostikovať inými výskumnými metódami..

Aby sme pochopili celý rad dôvodov, je potrebné:

 • stanoviť biologickú spätnú väzbu s telom vo forme diagnózy zníženia myotického reflexu svalov inervovaných stlačeným nervom;
 • nájsť mechanickú, chemickú, emocionálnu alebo poludníkovú príčinu tejto kompresie.

Nie je to jednoduchý spôsob, ktorý si vyžaduje dlhú a premyslenú prácu lekára..

Je to však jediný spôsob liečby, keď lekár koná v skromnej úlohe asistenta, pomáha pacientovi nervový systém, neustále sa zameriava na biologickú spätnú väzbu s telom, aby našiel príležitosti na samoliečenie a rozvoj..

Vo všetkých ostatných prípadoch lekár pôsobí ako agresor a na telo pacienta ukladá liečebné metódy, ktoré raz niekomu pomohli alebo by mu mali pomôcť na základe presvedčenia lekára o ich účinnosti.

Ale každý lekár skôr alebo neskôr chápe, keď vyhlasuje vojnu na tele pacienta, je odsúdený na to, aby porazil. publikoval econet.ru. Ak máte otázky týkajúce sa tejto témy, obráťte sa na odborníkov a čitateľov nášho projektu tu..

Autor: Vasilyeva L.F..

Páči sa vám článok? Do komentárov napíšte svoj názor.
Prihláste sa na odber nášho FB:

Prečítajte Si O Druhy Kýl

Bolesť, bolesť, bolesť... Naša spodná časť chrbta sa nás snaží priniesť ďalšie prekvapenie, najmä ak sme ho príliš zaťažili fyzickou prácou, alebo naopak, sedeli nehybne a dlho pred počítačom.
Vyhliadka na chirurgický zákrok je veľa: operácie sú spojené s rizikom pre život a dokonca ešte horšie - cítiť sa bezmocný, stratiť kontrolu nad vlastným telom, dôverovať lekárom po dobu trvania anestézie.
Schmorlova kýla alebo Schmorlova uzlina na chrbtici sú komplexom štrukturálnych a degeneratívnych zmien v chrbtovej kolóne, pri ktorých nie sú pozorované žiadne výrazné príznaky. U pacientov je táto diagnóza spojená s patológiou, ktorej liečba nie je možná.