loader

Dekompenzácia v medicíne, čo to je

Fáza dekompenzácie je stav, keď sú vyčerpané zásoby tela a dysfunkcia sa začína prejavovať. Telo je systém, ktorý sa snaží o rovnováhu - homeostáza. V dôsledku infekcií, stresu, zápalových procesov, zranení je narušená rovnováha. Nervový systém nájde riešenia na obnovenie funkcií orgánov, imunity, svalového systému, vymýšľanie kompenzačných mechanizmov.

Dekompenzácia srdca

Pri miernom poškodení orgánu v dôsledku ischémie alebo napätia väzivového aparátu telo znovu nastaví prácu susedných orgánov a systému tak, aby sa práca vykonala v predchádzajúcom režime. Tento jav sa nazýva kompenzácia, pri ktorej majú iné orgány a systémy väčšiu záťaž v dôsledku objavenia sa „slabého článku“. Postupom času dochádza k opotrebovaniu, ktoré sa prejavuje objavením ďalších príznakov - príznakov dekompenzácie.

Srdcové zlyhanie je kompenzované a dekompenzované. Napríklad, keď sa vyskytne srdcový infarkt alebo v prípade srdcových chorôb, srdcový výdatok alebo objem čerpanej krvi klesá. Sympatický nervový systém v reakcii na to zvyšuje silu srdcových kontrakcií, takže zdravé tkanivá fungujú namiesto postihnutých buniek..

Potom prichádzajú chronické kompenzačné mechanizmy:

 • čiastočná obnova srdcového svalu;
 • zmena funkcie obličiek na udržanie tekutín v tele.

Mnoho starších ľudí trpí krátkodobými infarktmi, ktoré možno nájsť iba pri zvýšenom tlaku v pravej predsieni. To vám umožňuje ušetriť množstvo krvi vytlačené so zníženou kontraktilitou srdca. Zahusťovanie myokardu a zvýšená srdcová frekvencia sú dva hlavné prejavy kompenzácie. Preťaženie koronárnych ciev v priebehu času bude opäť viesť k ischémii, zhoršeniu kontraktilnej funkcie a zníženému prietoku krvi do orgánov, opuchu, cyanóze kože a tachykardii..

Dekompenzácia za cirhózu

Cirhóza je náhrada fungujúceho tkanivového tkaniva pečene v dôsledku vírusu hepatitídy C, intoxikácie alkoholom a degenerácie tukov. Dekompenzácia znamená, že zdroj tela bol vyčerpaný. Pri kompenzovanej cirhóze vykonáva funkciu postihnutých častí pečene jej zdravé časti.

Fibróza pečene zhoršuje odtok krvi, vyvíja sa portálna hypertenzia, ktorá vedie k mnohým komplikáciám:

 • hromadenie ascitu alebo tekutín v brušnej dutine;
 • distenzia žíl žalúdka, čriev, kŕčových žíl;
 • svrbenie kvôli zníženému odtoku žlče;
 • svalová atrofia a strata kostí v dôsledku zníženej syntézy látok;
 • zvýšené riziko bakteriálnych infekcií, krvácania a znížená imunita.

Vykoná sa skúška na určenie stupňa. Pri krvnom teste sa zaznamenáva zvýšenie ESR a leukocytov, zníženie hladín železa. V moči sa zisťujú bielkoviny a červené krvinky, biele krvinky a valce. Biochemický krvný test odráža globálne zmeny. Rastie Bilirubín, alkalická fosfatáza, gama-glutamyltranspeptidáza, pečeňové enzýmy, globulíny. Znižuje cholesterol, bielkoviny, albumín a močovinu.

Cirhóza v dekompenzačnom štádiu sa potvrdí histologickým vyšetrením a lieči sa iba transplantáciou pečene.

Dekompenzácia cukrovky

Aký je stupeň dekompenzácie cukrovky? Ochorenie je spojené so zvýšenou hladinou glukózy v krvi, ale iba vo fáze dekompenzácie sa nachádza v moči. Tento stav vedie ku komplikáciám, ktoré si vyžadujú neodkladnú lekársku starostlivosť. Pre diabetes mellitus to znamená, že telo dočasne nereaguje na liečbu alebo došlo k poruche v režime (výživa, inzulín atď.).

V dôsledku dekompenzácie vznikajú akútne stavy:

 1. Hypoglykémia alebo kritické zníženie hladiny glukózy so silnou slabosťou a hladom. Tento stav sa zvyčajne končí kómou, ak neužívate rýchle sacharidy.
 2. Hyperglykémia je spojená s prudkým nárastom hladiny cukru v krvi, keď je potrebná urgentná injekcia inzulínu.
 3. Kóma sa vyskytuje, keď je narušená rovnováha voda-elektrolyt alebo kyslá báza, preto je hyperosmolárna alebo ketoacidotická.

Chronická dekompenzácia diabetu vedie k zníženému zraku následkom poškodenia ciev sietnice a mozgu, vyhynutia nervov končatín, zlyhania obličiek a srdca..

Dekompenzácia je odrazom skutočnosti, že telo nie je možné brať do úvahy pre jednotlivé orgány, pričom sa pozornosť venuje výlučne liečbe srdca, pečene alebo vysokej hladiny glukózy v krvi. Aj konštantná intenzívna fyzická aktivita vedie k hypertrofii myokardu, aby sa zvýšil prietok krvi do svalov tela..

Klasifikácia dekompenzácií. Príznaky a liečba

Dekompenzácia v medicíne je porušením fungovania orgánu alebo systému orgánov. Jej príčinami môžu byť dlhodobé závažné choroby, celkové vyčerpanie, intoxikácia, porušenie adaptačných mechanizmov na životné prostredie. Všetky tieto účinky narúšajú fungovanie orgánov a normálnu interakciu medzi telom a prostredím..

Po nejakú dobu sa telo stále vyrovná so zvýšenou alebo zmenenou záťažou - napríklad sa zvyšuje srdcový sval alebo obličky vylučujú viac tekutín. Tento stav sa nazýva kompenzácia. Ale po chvíli alebo keď sa objavia ďalšie škodlivé faktory, telo prestane zvládať prácu a dôjde k dekompenzácii - zlyhanie srdca alebo obličiek, súkromné ​​infekčné choroby, poruchy dýchacích ciest.

V psychiatrii sa dekompenzácia nazýva prudká exacerbácia psychopatických symptómov choroby kombinovaná s emocionálnymi poruchami a mentálnej povahy..

Príznaky dekompenzácie v psychiatrii

Hlavné prejavy stavu dekompenzácie sú tieto:

 • nevhodné správanie,
 • nedostatok kritickosti k jednému stavu,
 • prírastkové zmeny v psychike,
 • znížená inteligencia,
 • zníženie výkonu,
 • porušenie sociálnej adaptácie.

Výsledkom epizódy dekompenzácie duševných chorôb je vždy prehlbujúca sa porucha osobnosti.

Klasifikácia možností kompenzácie

Prejavy dekompenzácie závisia od temperamentu, charakteristických charakteristík, prostredia a vzdelania, od zvýraznenia osobnosti pacienta. Príčina dekompenzácie je niekedy ovplyvnená príčinou..

U väčšiny duševných chorôb sa dekompenzačná fáza prejavuje zhoršením hlavných psychopatologických symptómov. Napríklad pri schizofrénii ide o útoky na delírium a halucinácie, s depresiou - pokusy o samovraždu.

Najbežnejšia klasifikácia dekompenzácie duševných chorôb je podľa typu osobnostnej odpovede, ktorá je podobná zvýrazneniu charakteru a spočíva v tom, ako pacient reaguje na vonkajšie podnety, ktoré spôsobujú poruchu adaptačných mechanizmov. Faktory ovplyvňujúce typ reakcie sú tieto:

 • pohyblivosť,
 • mentálna aktivita,
 • rigidita alebo naopak mobilita mentálnych procesov,
 • intra- alebo extraverzia pacienta,
 • prítomnosť rôznych individuálnych reakcií.

Rozlišujú sa aj rôzne možnosti dekompenzácie v závislosti od efektívnosti jednotlivca a od aktivity reagovania na účinky:

 • astenický - slabý typ, pri ktorom akékoľvek vonkajšie podnety ľahko vyčerpávajú telo,
 • stenický - silný typ, účinky spôsobujú zvýšenú aktivitu,
 • dysstenický - kombinuje vlastnosti oboch vyššie uvedených typov.

Dekompenzácia psychopatie

Znaky dekompenzácie psychopatií sú zvlášť rôznorodé kvôli veľkej variabilite symptómov v tejto skupine chorôb. Každý klinický prípad má základnú symptomatológiu, podľa ktorej sa určuje klinický druh dekompenzácie psychopatie. Existujú tri základné typy:

 • neurotický typ,
 • afektívny typ,
 • neobvyklý typ osobnosti.

Neurotický typ dekompenzácie psychopatie sa môže vyskytnúť v nasledujúcich scenároch:

Astenizácia - únava, pocit slabosti, neschopnosť sústrediť sa, bolesti hlavy, autonómne poruchy (potenie, búšenie srdca, poruchy trávenia a slin), znížená pohybová aktivita a zostrenie osobnostných čŕt.

Hypochondrický syndróm - viera v prítomnosť závažného alebo smrteľného ochorenia, upevnenie zdravotného stavu a sledovanie všetkých jeho prejavov, pomocou imaginárneho alebo existujúceho ochorenia na manipuláciu s ostatnými.

Obsedantno-fóbický syndróm - opakované obavy a obsedantné myšlienky, bolestivé, vyčerpávajúce, čo vedie k neustálemu monitorovaniu a opätovnému preskúmaniu akcií. Zvyčajne existuje zjavná súvislosť so situáciou, ktorá spôsobila dekompenzáciu..

Hysteroneurotický typ je demonštrovaný, prehnaný prejav symptómov s nie tak závažnou závažnosťou, autonómne poruchy, tendencia k hystérii..

Afektívny typ dekompenzácie psychopatie zahŕňa niekoľko syndrómov:

 • Afektívna nestabilita - neustála zmena nálady, variabilita prejavov afektívnych porúch, ich častá zmena.
 • Výbušný dysphorický syndróm - znížené náladové pozadie, temnota, podráždenosť, hnev, temnota, tendencia ku konfliktu, vzrušenie.
 • Subdepresívny typ - všeobecné pozadie nálady je trvalo obmedzené, neexistujú žiadne túžby a túžby, poruchy spánku, vyjadrená nespokojnosť so všetkými okolo nás, mrzutosť, úzkosť.

Anomálny typ osobnosti sa vyznačuje zvýšeným prejavom patologických osobnostných znakov. Charakteristika schizoidnej, paranoidnej a psychastenickej psychopatie.

Dekompenzácia psychopatie trvá zvyčajne niekoľko mesiacov. Opakované stavy dekompenzácie sú možné až niekoľkokrát do roka.

liečba

Terapia dekompenzáciami je symptomatická - sedatíva sa používajú na zastavenie záchvatov motorického vzrušenia, s výraznými produktívnymi príznakmi - antipsychotiká, so samovražednými pokusmi - antidepresíva. Väčšina pacientov s dekompenzovaným mentálnym ochorením má sedatíva..

Po ústupe hlavných prejavov je možné psychológa alebo psychoterapeuta spojiť s liečbou tak, aby sa pacient prispôsobil jeho stavu a následnej socializácii..

Dekompenzácia cukrovky - čo to je?

Dekompenzovaná cukrovka - čo to je? Predtým, ako o tom budete hovoriť, musíte pochopiť, čo je to kompenzácia za cukrovku. Je to trvalé udržiavanie hladiny cukru v krvi, ktoré je najbližšie k normálu. Ak lekári dokážu dosiahnuť kompenzáciu a je perzistentné a dlhodobé, riziko komplikácií tohto ochorenia je minimálne..

Dekompenzácia cukrovky

Kompenzácia a dekompenzácia sú opačné stavy. Pri dekompenzácii diabetes mellitus sa hladina glukózy v krvi diabetika vôbec neupravuje alebo nie je dostatočne upravená na normálne fungovanie tela. Hrozí to vážnym poškodením orgánov pacienta a vyžaduje si neodkladnú kvalifikovanú lekársku starostlivosť. V takom prípade lekári kompletne preveria predpísanú liečbu a súrne predpíšu rehabilitačnú terapiu.

Dôvody dekompenzácie

Priebeh cukrovky závisí od samotného pacienta, od toho, do akej miery je sám pripravený monitorovať svoje zdravie a najmä od množstva glukózy v krvi. Trvalú kompenzáciu tohto ochorenia je možné dosiahnuť iba špeciálnou diétou, stravou a správnymi liekmi, ak sú predpísané.

Nemenej dôležité sú zásady samokontroly, najmä pravidelné používanie plynomeru. Výhoda dnešného lieku vám umožňuje sledovať hladinu glukózy v krvi každú hodinu, a preto ani nemusíte opustiť dom. Neustále sa vyrábajú novšie zariadenia, ktoré stav nespôsobujú kritickým.

Faktory ako narušenie terapeutickej stravy, nesprávna liečba liekmi, zriedkavá alebo nesprávna kontrola hladiny cukru v krvi, samoliečba a silný stres vedú k dekompenzácii diabetu. V každom prípade iba kvalifikovaný endokrinológ môže určiť a odstrániť príčiny tohto stavu..

Stupne kompenzácie cukrovky

Na kontrolu liečby cukrovky sú zaznamenané nasledujúce stupne kompenzácie..

 1. Ak je choroba kompenzovaná, pacient necíti smäd, nie je rušený častým nutkaním na močenie a inými prejavmi prudkého poklesu glukózy..
 2. Subkompenzácia - stav, pri ktorom sa hladina cukru v krvi diabetika mierne zvyšuje.
 3. Dekompenzácia je fáza, v ktorej hladina glukózy v krvi pacienta neustále stúpa. Riziko komplikácií s týmto stupňom vývoja ochorenia je veľmi vysoké. Je to kvôli nesprávnemu zaobchádzaniu. U pacientov s diabetes mellitus 1. typu sa štádium dekompenzácie vyskytuje častejšie.

Príznaky dekompenzácie

Príznaky tohto stavu sú zvyčajne viditeľné pri vývoji hypoglykémie, hyperglykémie, ketoacidózy a glukozúrie. Pri hypoglykémii, ktorá sa vyznačuje rýchlym poklesom cukru v krvi a môže predchádzať diabetickému kóme, je pacient znepokojený potom, bledosťou pokožky, slabosťou, hladom, úzkosťou a agresivitou, ťažkosťami s koncentráciou.

Na rozdiel od hypoglykémie sa hyperglykémia, ktorá spočíva v prudkom zvýšení hladiny cukru, vyznačuje suchosťou v ústach, svrbením tela, bolesťou hlavy, chladom na koncoch, náhlym úbytkom hmotnosti. Tento stav môže spôsobiť vážne poškodenie vnútorných orgánov pacienta..

Ketoacidóza sa vyskytuje, keď hladina ketónov v tele stúpa. Otravujú telo a spôsobujú nevoľnosť, zvracanie a smäd. Zároveň zápach acetónu vychádza z úst pacienta.

Pri glukózórii stúpa hladina glukózy v moči, ktorá sa deteguje iba v laboratórnej štúdii a je príznakom najsilnejšej dekompenzácie diabetes mellitus. Čo to je? Toto je prekročenie prahu obličiek, keď glykémia stúpne nad 10 mmol / liter.

Akútny variant fázy dekompenzácie sa vyvíja rýchlosťou blesku doslova za niekoľko hodín alebo minút. Ak pacientovi nie je poskytnutá čo najrýchlejšia lekárska starostlivosť, následky tohto stavu môžu byť veľmi vážne.

Príznaky dekompenzácie diabetu typu 2 sa nelíšia od prejavov dekompenzácie diabetu typu 1.

Komplikácie dekompenzácie

Najzávažnejšou komplikáciou dekompenzácie diabetu je diabetická kóma, ktorej vývoj je v podobnom stave celkom pravdepodobne a môže viesť k smrti pacienta. Okrem vyššie uvedenej hypoglykémie, hyperglykémie, glukozúrie a ketoacidózy je cukrovka nebezpečná aj pri chronických komplikáciách vrátane poškodenia krvných ciev, orgánov zraku a nervov..

Vo fáze dekompenzácie je choroba spojená so závažnými následkami - nefropatia (poškodenie obličiek), mikroangiopatia (poškodenie malých ciev v mozgu) a diabetická retinopatia (poškodenie sietnice). Slepota, infarkt myokardu, vaskulárna ateroskleróza, srdcové choroby, zlyhanie obličiek a pečene, gangréna - to všetko sa môže stať komplikáciou tohto stavu..

Odporúčania na dekompenzáciu

Ak má pacient cukrovku 2. typu, môže sa rozvinúť aj stupeň dekompenzácie, rovnako ako u cukrovky 1. typu, aj keď sa to stáva menej často. Na začiatku tejto fázy môže existovať iba jedno odporúčanie - urgentná návšteva lekára pri prvých prejavoch: zvýšená smäd, strata hmotnosti, zvýšené močenie, zvýšená hladina cukru v krvi a ďalšie. Len kvalifikovaná lekárska pomoc kompenzuje ochorenie normalizáciou hladín glukózy a zlepšením stavu pacienta.

Prevencia dekompenzovaného diabetu

Aby sa zabránilo vývoju tohto stavu tela, diabetikom sa odporúča neustále monitorovať hladinu cukru v krvi a pravidelne vykonávať analýzu hladiny glukózy a ketónov v moči. Po kompenzácii by v moči nemal byť prítomný cukor ani ketóny.

Pacient má monitorovať ukazovatele cukru glukometrom až päťkrát denne počas dňa, a to najmä v prípade podozrenia na stupeň dekompenzácie. Pacient sa tiež musí prísne riadiť predpísanou liečbou, ktorá zahŕňa stravu a lieky. Stabilita kompenzácie sa môže tiež stanoviť meraním hladín glykovaného hemoglobínu a fruktozamínu. Medzi jeho klinické parametre patrí normalizácia hmotnosti a pohoda..

Odporúčania pre diabetes

Liečba cukrovky je stále jednou z náročných úloh medicíny. Liečba diétou je stále hlavnou liečbou cukrovky 2. typu. Tento problém nie je len lekárskeho charakteru, ale aj sociálny. Aby sa zabránilo rozvoju cukrovky a jej prenosu do štádia dekompenzácie, je potrebné presne určiť skupinu ľudí, ktorí majú toto riziko. V prvom rade ide o ľudí s vysokou hmotnosťou, ktorí majú s touto chorobou dedičnú záťaž.

Inzulínová terapia pre diabetikov 1. typu hrá dôležitejšiu úlohu, ale pre nich je tiež veľmi dôležitá strava. Pre tých, ktorým je diagnostikovaná cukrovka typu 2, je základom strava, prísne dodržiavanie liekov predpísaných lekárom a optimálna fyzická aktivita. Ukazovateľom úspešnej kompenzácie je hladina cukru v prázdnom žalúdku nie vyššia ako 5,5 mmol / liter. Po dvoch hodinách po jedle v krvi by tento ukazovateľ nemal byť väčší ako 8 mmol / liter. U tých, ktorí majú diabetes 1. typu, sa štádium dekompenzácie vyskytuje častejšie.

Diéta na cukrovku

Hlavným odporúčaním pre cukrovku je špeciálna diéta s nízkym obsahom sacharidov. Čím menej sacharidov pacient bude jesť, tým ľahšie pre neho bude normalizovať hladinu glukózy v tele. Strava pozostáva z frakčnej výživy, vylúčenia cukru a akýchkoľvek sladkostí, múčnych výrobkov, hrozna, banánov, rajčin, tomel, semien a orechov. Nemôžete plnotučné mlieko, mastné mliečne výrobky, masť, margarín, majonézu, párky, mastné mäso, spracované potraviny, marinády, údené mäso, konzervované potraviny a alkohol. Je potrebné vylúčiť tzv. Diabetické výrobky na fruktóze, dextróze, laktóze atď..

Výrobky, ktoré sa môžu a mali by sa používať pri cukrovke: paradajky, uhorky, kapusta, cuketa, baklažán, paprika, šťaveľ, špenát, reďkovka, zelené fazule, huby, minerálna voda, obmedzená repa a zelený hrášok. Čaj a káva by sa mali piť bez pridania cukru.

Výrobky, s ktorými musíte byť obozretní a ktorých spotreba by sa mala obmedziť na 2-krát: nízkotučné ryby, nízkotučné mäso, nízkotučné mliečne výrobky, zemiaky, chlieb, strukoviny, obilniny, cestoviny, ovocie, vajcia a bobule.

Nízkokarbová diéta je zárukou, že hladina cukru v krvi zostane v normálnych medziach a že pacient bude žiť dlho bez komplikácií s cukrovkou a bude sa cítiť ako plnohodnotný človek..

Dekompenzované zlyhanie srdca: príčiny a príznaky, liečba a prognóza života

Porušenia srdcových štruktúr sú svojou povahou rozmanité, v približne 40% prípadov sú potenciálne fatálne. Ak vynecháte priaznivý moment liečby, takmer 90% patológií opísaného profilu skončí skôr alebo neskôr smrťou pacienta.

Srdcové zlyhanie vo všeobecnom zmysle je porušením kontraktility myokardu, pumpovacej funkcie.

V dôsledku toho sa krv nemôže pohybovať telom dostatočnou rýchlosťou a intenzitou. Takže výživa tkanív je výrazne oslabená.

Výsledkom je viacnásobná dysfunkcia orgánov a smrť pacienta. Podobný negatívny scenár sa vyvíja v rôznych časoch. Niekto trvá desaťročia, kým dosiahne „konečný bod“. Iní sa počítajú mesiace.

Dekompenzované srdcové zlyhanie je terminálna, konečná fáza vývoja chronického procesu, keď sa zistia masívne poruchy vnútorných orgánov, ischémia, hypoxia, nezvratné anatomické zmeny..

Na radikálnu liečbu už nemožno spoliehať. V 20% prípadov existuje šanca na zvýšenie strednej dĺžky života pacienta. Zvyšných 80% predstavuje paliatívnu starostlivosť. To znamená zlepšenie životných podmienok bez možnosti liečby.

Jediným spôsobom, ako zabrániť tomu, aby patológia prešla do tohto štádia, je včasná reakcia, diagnostika a začatie liečby pri prvých príznakoch, ktoré nie je také ťažké odhaliť..

Mechanizmus výskytu

Patogenéza je založená na vývoji organických porúch v srdci. Z akých dôvodov presne to musíte zistiť.

Hypertenzia, hypertrofia ľavej komory, ateroskleróza koronárnych tepien (v skutočnosti vyživujúca samotný svalový orgán) sa podmienečne považujú za „vedúcich činiteľov v hodnotení“..

Trochu menej vrodené a získané srdcové defekty sú typu stenózy alebo prolapsu mitrálnej chlopne, defektu septa predsiení (ASD) a ďalších.

V každom prípade patológie vedú k narušeniu srdcovej činnosti a potom k zníženiu kontraktility myokardu.

Ak neprechádzate do zložitých fyziologických detailov, funkcia pumpovania svalového orgánu sa zníži. To zasa vedie k poklesu kvality hemodynamiky (prietok krvi). Obličky, pečeň, mozog a všetky telesné tkanivá trpia.

V počiatočnej fáze vývoja sa telo snaží kompenzovať nedostatočný krvný obeh zrýchlením činnosti srdca.

Ale kvantita nejde do kvality. Existuje tachykardia, ale neexistuje žiadny funkčný výsledok.

V priebehu času sa svalový orgán nemôže ďalej sťahovať rovnakou rýchlosťou. Fenomén rýchleho zhoršovania stúpa. Toto je tzv. Fáza dekompenzácie. Predchádza mu prechodné obdobie.

Prečítajte si viac o chronickom zlyhaní srdca a jeho štádiách v tomto článku..

Kvalita krvného obehu klesá na kritické minimum. Zvyšuje sa riziko ischemickej mozgovej príhody, kómy v dôsledku nedostatočného krvného tlaku, zástavy srdca a ďalších nebezpečných javov..

Medián prežitia (priemerný biologický život po diagnóze) je od 2 mesiacov do 2 rokov plus alebo mínus v oboch smeroch.

Je potrebné poznamenať, že zlyhanie srdca nie je primárne. Je to vždy spôsobené inými diagnózami..

Možno vývoj akútnej formy patologického procesu. Kompletný klinický obraz sa odohráva v minútach, maximálne hodinách. Dekompenzácia je okamžitá a často vedie k smrti.

Toto je zvyčajne dôsledok toxického poškodenia. V prípade zneužívania (predávkovania) omamných látok sú obzvlášť nebezpečné lieky (antiarytmiká, glykozidy, analgetiká, protizápalové lieky, psychotropné látky rôznych typov), soli ťažkých kovov, pary ortuti..

Je možný variant s produktmi životne dôležitými pre baktérie s masívnou infekčnou léziou, najmä septického plánu. Takéto porušenia sú základom okamžitej hospitalizácie a resuscitácie.

príznaky

Prejavy srdcovej dekompenzácie sú srdcové a neurologické. Existujú aj mentálne a iné prvky. Typický klinický obraz terminálnej fázy je nasledujúci:

 • Bolesti hrudníka. Prerušované, ale pravidelné. Stredná intenzita. Majú lisovací, horiaci alebo praskajúci charakter. Vyskytujú sa spontánne, bez zjavného dôvodu.

Možné provokácie pri fyzickej aktivite, stresové situácie, prejedanie. V prípadoch, keď sa zvyšuje zaťaženie srdca. V podmienkach dekompenzácie je to skôr zanedbateľný účinok.

Je dôležité starostlivo monitorovať svoju pohodu. Existuje vysoké riziko infarktu, ktorý je tiež sprevádzaný bolesťou. V niektorých prípadoch neexistujú žiadne ďalšie prejavy, všetko je obmedzené na nepohodlie.

 • Poruchy rytmu. Hneď ako patologický proces dosiahne svoj vrchol, hovoríme o bradykardii (zníženie frekvencie kontrakcií na úroveň menšiu ako 80 úderov za minútu), v systéme s porušením intervalov medzi jednotlivými údermi.

Kombinovaná arytmia predstavuje obrovské nebezpečenstvo pre život pacienta, pretože kedykoľvek to môže viesť k úmrtiu na zástavu srdca..

Vyžaduje sa okamžitá lekárska starostlivosť, vymenovanie liekov niekoľkých skupín (tonické a antiarytmické).

 • Dýchavičnosť. Pohlavie pacientov s nedostatkom. Je sprevádzané ťažkými nepohodliami. Človek nemôže vstať z postele bez toho, aby hovoril o akejkoľvek činnosti.

Chôdza sa stáva, ak nie je činom, veľkým úspechom. Nie je potrebné vôbec hovoriť o vzostupe podlaží.

Toto je zdravotne postihnutý symptóm, ktorý významne obmedzuje pacienta v každodennom živote, v profesionálnej sfére, v spoločenskej aktivite a vo všeobecnosti.

Úplnú korekciu nie je možné dosiahnuť ani pri skupine liekov.

 • Cvičenie netolerancie. Vyplýva to z predchádzajúceho problému. Otázka však nie je iba o dýchavičnosti. Trpí tiež samotná činnosť srdca..

Telo nie je schopné poskytnúť mozgu a svalom potrebné množstvo kyslíka a živín. Preto je pravdepodobnosť spontánneho zastavenia srdca preťažením.

Ako už bolo povedané, pacient nemôže chodiť ani pomalým tempom. Choroba izoluje človeka. Núti ho, aby znížil počet a intenzitu sociálnych kontaktov, opustil odborné činnosti.

 • Bolesti hlavy. Neurologická zložka srdcového zlyhania sprevádza závažný syndróm. Je to dôsledok zlého obehu mozgových štruktúr. To predstavuje obrovské nebezpečenstvo pre zdravie a život pacienta. Pretože to často končí mŕtvicou.
 • Závraty. Vyvíja sa z rovnakého dôvodu a rovnakým spôsobom. Zrazu vo forme útoku. Sprevádzané úplným narušením orientácie v priestore.

Pacient je nútený ležať. Snaží sa pohybovať menej, aby nevyvolával zhoršenie.

Príjem nootropík, cerebrovaskulárnych látok, nedáva žiadny výsledok. Epizóda trvá 2 až 4 hodiny. Môže mať za následok ischemickú mozgovú príhodu a smrť pacienta. Podobné paroxyzmy sa vyskytujú až niekoľkokrát denne.

 • Nevoľnosť, vracanie. Krátkodobý. Zriedkavo sa vyvíjajú izolovane. Častejšie sprevádzajú bolesti hlavy a ďalšie neurologické momenty. Zotavenie je také spontánne ako na začiatku.
 • Strata vedomia. Vážny príznak. Označuje kritický pokles kvality toku krvi v mozgu. Možná transformácia na kómu. Návrat človeka do normálnej polohy je problematický.
 • Fokálne neurologické príznaky. Vyskytujú sa v prípade prechodného narušenia toku krvi mozgom alebo plnej mozgovej príhody. Lokalizované sú typické body. Môžu to byť motorické abnormality, zmeny vo fungovaní zmyslov, fyzická, kognitívna aktivita (myslenie) a ďalšie možnosti. Môže zanechať dlhodobý alebo trvalý nedostatok..
 • Zvýšené potenie. Hyperhidróza. Vyvíja sa rýchlo a sprevádza pacienta takmer neustále. Vzniká bez zjavného dôvodu. Výrazné provokujúce faktory - fyzická aktivita, aj minimálna, zmena teploty vzduchu, a to aj v rámci niekoľkých stupňov, nedostatočná koncentrácia kyslíka (plnivosť). Príznak tiež ovplyvňuje kvalitu života pacienta..
 • Bledosť kože a cyanóza nasolabiálneho trojuholníka. Vizitky kardiovaskulárnych patológií. Pokožka nadobúda mramorový odtieň. Modrasté plavidlá žiaria. Cyanóza alebo modrosť nasolabiálneho trojuholníka má tvar prstenca obklopujúceho oblasť blízko úst. Je možné zmeniť odtieň nechtov, slizníc (to je obzvlášť zreteľné v ďasnách).
 • Nespavosť. Vyskytuje sa takmer od druhej fázy, keď je porušenie stále čiastočne kontrolované. Terminálna fáza spôsobuje pretrvávajúce problémy. Človek sa zobúdza každú pol hodinu alebo častejšie. Ako porucha postupuje, insomnia je nahradená opačným javom. Potom sa pridá letargia, slabosť.
 • Emocionálna labilita. Nestabilita nálady. Podráždenosť, agresivita, neprimerané reakcie na podnety prostredia.
 • Letargia. Považuje sa za logický vývoj duševných porúch na pozadí srdcového zlyhania v štádiu dekompenzácie. Prejavuje sa to ako nedostatok kvalitatívnych reakcií na okolité podnety, pasivita.
 • Opuch. Zovšeobecňovať. Trpí nielen telo, ale aj tvár. Je to dôsledok nedostatočnej kontraktility myokardu. Srdce nemôže pumpovať krv na filtráciu. Preto sa kvapalina tiež uvoľňuje pomalšie ako za normálnych podmienok. Tiež ovplyvnené zlou výživou obličiek. Výsledkom oboch opísaných procesov je hromadenie veľkého množstva tekutiny v tele, zvýšenie krvného tlaku, opuch končatín, tvár.
 • Poruchy pečene. Prejavuje sa ako sekundárna (alebo terciárna) hepatitída. Orgán sa zväčšuje, presahuje oblúk. Možná bolesť, obštrukčná žltačka sfarbením kože z očí v špinavom zelenkavom odtieni.
 • Ascites. Hromadenie tekutiny v brušnej dutine. Tiež výsledok zlej funkcie pečene.
 • Bolesti dolnej časti chrbta. Poškodenie obličiek ovplyvňuje. Okrem toho existuje nepatrné množstvo denného moču (oliguria) a potom úplná absencia diurézy..

Prejav je vážny, mnohé sú fatálne. K smrti môže dôjsť kedykoľvek..

príčiny

Vývojovým faktorom dekompenzovanej formy srdcového zlyhania je absencia terapie chorôb v prítomnosti samotnej diagnózy v skorých štádiách..

Ak túto záležitosť posudzujeme všeobecne, hovoríme o skupine patologických procesov. Predĺžená hypertenzia je jednou z možných a častých možností.

Ateroskleróza koronárnych artérií je tiež bežná, rovnako ako hypertrofia ľavej komory. Vrodené a získané srdcové defekty zohrávajú rovnako dôležitú úlohu.

Možno účinok zranení, infarktu myokardu, zápalu svalového orgánu infekčnej povahy (myokarditída).

Autoimunitné alebo genetické choroby, ktoré vedú k zlyhaniu srdca, sú oveľa menej časté..

Porušenia takéhoto plánu sa spravidla rýchlo zisťujú, ale nič mu nemôže pomôcť. Diagnóza dosahuje vrchol za 10 - 12 rokov a dokonca o niečo menej.

Odstránenie príčiny, najmä včasné, je kľúčom nielen k liečbe, ale aj k účinnej prevencii srdcového zlyhania.

diagnostika

V takej rozvinutej fáze nepredstavuje veľké problémy. Všetko je zrejmé. Pod dohľadom kardiológa sa vykonáva štandardný súbor opatrení.

 • Ústny prieskum pre sťažnosti. Používa sa na objektivizáciu symptómov, ich zhrnutie do jediného hotového klinického obrazu. Zvyčajne sa jedná o závažné srdcové abnormality, neurologické a psychogénne príznaky.
 • Vytváranie histórie. Trvanie takýchto odchýlok, ich tvrdosť, životný štýl, rodinná história, ďalšie body.
 • Zmerajte krvný tlak a srdcový rytmus. O ukazovateli sa bude výrazne líšiť od normy. Tepová frekvencia v smere prudkého poklesu plus arytmia je detegovaná typom extrasystoly alebo chvenia. Krvný tlak sa znížil o 20-30 mmHg v porovnaní s priemernou normou.
 • elektrokardiogram Ukazuje funkčné poruchy, ktoré v opísanom prípade presahujú.
 • Echokardiografia. Používa sa na vizualizáciu srdcových štruktúr. Jedna z kľúčových štúdií.

Obidve opísané činnosti sú určené na vyhodnotenie závažnosti srdcového zlyhania a fázového procesu. V niektorých prípadoch sú možné chyby pri počiatočnom nehmotnom hodnotení situácie.

liečba

Terapia sa uskutočňuje v stacionárnych podmienkach. Úplné zotavenie, bohužiaľ, je takmer nikdy možné. Toto sú mimoriadne zriedkavé prípady, ktoré nie sú určené ani desiatkami, ale skôr stotinami percenta.

Kompenzáciu je tiež ťažké dosiahnuť. Je tu možnosť predĺžiť život človeka, ale nie je to vždy prítomné a ešte viac to nemôže byť rovnaké u dvoch rôznych ľudí..

Je predpísaný základný komplex liekov:

 • Epinefrín, adrenalín, atropín, stimulanty kofeínu.
 • Antiarytmiká. S veľkou starostlivosťou. Chinidín ako hlavný.
 • Srdcové glykozidy. Podľa indikácie. Ak dôjde k infarktu, nemôžu sa použiť. Konvalinka tinktúra, digoxín.
 • Diuretiká. Zabezpečiť adekvátny odtok prebytočnej tekutiny z tela.
 • statíny Ak sa vyskytne ateroskleróza. Napríklad Atoris.
 • Protidoštičkové látky na riedenie krvi. Aspirín Cardio, Heparin a ďalšie.

Je možné a dokonca pravdepodobné, že sa zoznam rozšíri, pretože vyžaduje odstránenie symptómov z iných orgánov: mozgu (mozgovocievne, nootropické), obličiek a pečene. V tejto situácii sa vyžaduje pomoc lekárov iných špecialít: neurológa atď..

O otázke chirurgickej liečby defektov a iných chorôb, ak sa vyžaduje, sa rozhodne individuálne, berúc do úvahy celkový stav pacienta. Nie vždy je možné to viesť, pretože človek nemusí byť schopný vydržať anestéziu.

Vo zvlášť ťažkých prípadoch ide predovšetkým o paliatívnu starostlivosť. Používajú sa všetky rovnaké lieky..

Liečba takej závažnej a zanedbávanej formy patologického procesu predstavuje veľké problémy.

Prognóza a možné následky

Výsledok je vo väčšine prípadov nepriaznivý. Pravdepodobnosť úmrtia v prvých rokoch je 85% alebo vyššia..

Ak je to možné, opravte stav lekársky, chirurgicky, s dobrou reakciou na účinok, riziká klesnú na 65-70%, čo je obrovská hodnota.

Pacienti s dekompenzovaným zlyhaním srdca zriedka žijú viac ako 5 rokov. Hlavné následky sú tiež príčinou smrti:

 • Zástava srdca. Bez možnosti resuscitácie (asystólia).
 • Infarkt myokardu. Rozsiahle, postihujúce veľkú oblasť svalovej vrstvy.
 • Mŕtvica. Mozgová podvýživa.
 • Pľúcny edém.
 • Viacnásobná dysfunkcia orgánov. Pečeň, obličky a ďalšie orgány trpia.

konečne

Dekompenzované formy srdcového zlyhania sa prejavujú neurogénnymi, mentálnymi, vlastne srdcovými momentmi, významne znižujú kvalitu ľudského života a sú prakticky nevyliečiteľné. Majte zlú prognózu.

Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť takému nezáviditeľnému osudu, je včasné začatie liečby rozvinutej nedostatočnosti. Uskutočnia sa aj pravidelné preventívne vyšetrenia kardiológom (raz ročne u zdravých ľudí a trikrát u ľudí s patológiou kardiovaskulárneho systému)..

Stupeň kompenzácie a dekompenzácie je

Zdravie je základom pracovnej kapacity a bezstarostného života. Bohužiaľ, takmer u všetkých ľudí sú zaznamenané rôzne patologické stavy. Príčiny môžu byť vrodené a získané po celý život. Niektoré choroby sú chronické a vyvíjajú sa postupne. Po celý život sprevádzajú osoby patológie, ako sú arteriálna hypertenzia, diabetes mellitus, bronchiálna astma, zlyhanie srdca. Ak sa pacient stará o seba, vyhýba sa vplyvu škodlivých faktorov a dostáva liečbu včas, potom zostáva jeho choroba najčastejšie na určitej úrovni a nemá tendenciu sa rozvíjať. Bohužiaľ sa tak nestane vo všetkých prípadoch a niektoré patológie sú nevyhnutne zaťažené. Ak sa k hlavnej diagnóze pridá veta „vo fáze dekompenzácie“, zaujíma sa o to, čo to znamená. Je potrebné vedieť, že všetky chronické patológie majú určité formy ich rozvoja. Dekompenzácia - čo to je? Tento výraz znamená posledné štádium progresie choroby..

Dekompenzácia - čo to je?

Z latinského jazyka sa toto slovo prekladá ako „nedostatok kompenzácie“ alebo „nerovnováha“. Je známe, že v našom tele je všetko vzájomne prepojené, a preto, keď sa vyskytne akékoľvek ochorenie, začnú pôsobiť kompenzačné mechanizmy. Sú prítomné vo všetkých orgánoch a systémoch a ak je to potrebné, začínajú využívať svoje zásoby, ktoré predtým neboli potrebné. Dekompenzácia - čo to je? Tento stav naznačuje, že mechanizmy tela sú vyčerpané a on sám už nie je schopný vyrovnať sa.

Štádium vývoja chronických patológií

Takže dekompenzácia - čo to je? Odpoveď na otázku umožní klasifikáciu chorôb podľa stupňa ich progresie. Vývoj patológie charakterizujú 3 stupne:

 1. Fáza kompenzácie - v tomto prípade je telo schopné samostatne kompenzovať škody spôsobené patológiou. Táto forma je charakterizovaná skutočnosťou, že pacient nepociťuje žiadne zvláštne zmeny vo svojom stave.
 2. Stupeň subkompenzácie - telo sa už nemôže úplne vyrovnať s patológiou a iba čiastočne môže kompenzovať škody, ktoré mu boli spôsobené. Zhoršenie upozornení pacienta.
 3. Fáza dekompenzácie je konečná, nastáva, keď telo úplne vyčerpalo svoje sily a už nemôže pracovať na kompenzácii škôd spôsobených patológiou. V tomto prípade je pacient extrémne slabý, necíti sa dobre, okrem základného ochorenia, zaznamenáva všeobecnú slabosť a zdravotné postihnutie.

Dekompenzácia srdca

Posledné štádium cukrovky

Zvýšenie hladiny glukózy v tele sa prejavuje závažnou hormonálnou poruchou. Diabetes mellitus nevyhnutne vedie ku komplikáciám cievneho systému celého organizmu. Najbežnejšie z nich sú: nefro-, neuro-, retinopatia, ateroskleróza, vredy nôh. Dekompenzácia diabetu sa prejavuje nielen objavením sa týchto príznakov, ale aj ich progresiou a neschopnosťou tela vyrovnať sa s nimi nezávisle..

Začaté patologické procesy v tele vedú k závažným poruchám vo fungovaní orgánov. Rôzne štádiá cirhózy pečene pochádzajú z fokálneho zápalu a dosahujú úplnú nekrózu zdravých orgánových buniek. Preto je dôležité vyhľadať lekársku pomoc včas a, ak je to potrebné, podstúpiť liečebný postup, ako aj dodržiavať preventívne odporúčania..

Dôvody rozvoja patológie

Medzi faktory, ktoré spúšťajú cirhózu pečene, patria:

 • Závislosť od alkoholu. Pri dennom používaní nápojov, ktoré obsahujú alkohol, telo nemá čas sa zotaviť. To vedie k zmenám v štruktúre, dystrofii a cirhóze..
 • Hepatitída. Vírusové patológie typu B, C a D spôsobujú ireverzibilné poškodenie štruktúry pečene.
 • Genetics. Existujú choroby, ktoré sa prenášajú na génovej úrovni a spôsobujú smrť pečeňových buniek. Medzi ne patrí Wilsonova choroba a hemochromatóza.
 • Autoimunitná hepatitída. Zmeny imunitného systému vedú k tomu, že telo začína útočiť na zdravý orgán a vyvíjať fázu kompenzácie.
 • Toxické látky. Pretože všetky látky, ktoré vstupujú do tela, prechádzajú pečeňou, škodlivé pracovné podmienky alebo zlá výživa ovplyvňujú štruktúru orgánu.
 • Srdcová patológia. Odchýlky v srdci často vyvolávajú stagnáciu krvi v pečeni, ktorá ovplyvňuje normálny rytmus orgánu.

Späť na obsah

Etapy ochorenia a ich klinický obraz

Prejavy choroby počas kompenzačného obdobia

Na začiatku patologického procesu v tkanivách tela sa začína zápalový proces, ktorý vedie k neprimeranej únave, nepozornosti a nedostatku chuti do jedla. V tomto štádiu sú bunky zničené a nahradené spojivovým tkanivom. Analýzy ukazujú miernu odchýlku od normy, je však dôležité identifikovať ochorenie v tomto stave, pretože cirhóza rýchlo postupuje.

Funkcie vývoja štádia subkompenzácie

Druhé štádium patológie vedie k rozsiahlemu nahradeniu zdravých buniek spojivovým tkanivom, ktoré sa prejavuje pri snímaní orgánu. Počas tohto obdobia pečeň pokračuje v činnosti, ale môže sa vyvinúť ascites. Charakteristické znaky štádia subkompenzácie sú:

 • svrbenie
 • ikterický odtieň kože;
 • nevoľnosť s zvracaním;
 • strata váhy.

Späť na obsah

Charakteristiky fázy dekompenzácie

V treťom štádiu patológie pečene sa vyvinú závažné komplikácie, ktoré zahŕňajú pneumóniu, pečeňovú kómu, sepsu, zablokovanie tepien, hepatocelulárny karcinóm. Počas tohto obdobia je osoba v nemocnici na nemocničnom základe, pretože existuje vysoké riziko náhlej smrti. Medzi hlavné prejavy choroby patrí:

Čo je typické pre terminálovú fázu?

Posledné štádium spočíva v tom, že pacient je v kóme, pretože objem pečene klesá, jeho štruktúra sa stáva kamennou a aktivita všetkých orgánov klesá. Pri tejto úrovni poškodenia nie je možné vyliečiť cirhózu, pacient je prevedený na stálu lekársku starostlivosť a je priradená prvá skupina zdravotného postihnutia. Medzi príznaky tohto obdobia patria:

 • zemský tón pleti;
 • opuch končatín a tváre.

Späť na obsah

Ako diagnostikovať cirhózu pečene?

Pretože sa kompenzované štádium vyvíja bez viditeľného klinického obrazu, osoba najčastejšie vyhľadáva pomoc, keď proces už naberá na sile. Je veľmi dôležité poradiť sa s odborníkom, ktorý vykoná prieskum, identifikuje predtým prenesené vírusové patológie a tiež pomocou palpácie skontroluje pečeň, či nemá pečať. Ak máte podozrenie na abnormality v práci tela, bude vám pridelená osoba, ktorá má podstúpiť:

 • celkový krvný test;
 • biochemická analýza;
 • imunologické štúdium krvi;
 • ultrazvuk
 • tomografia;
 • angiografia;
 • skenovanie rádionuklidmi.

Späť na obsah

Vlastnosti liečby patológie

Štádiá patológie pečene sa líšia závažnosťou symptómov a stupňom poškodenia orgánu, ale pri ktoromkoľvek z nich nie je možné úplne vylúčiť chorobu. Hlavným pravidlom terapie je eliminácia faktorov, ktoré vyvolali rozvoj cirhózy. Častejšie vyvoláva odchýlka:

  Alkohol nepriaznivo ovplyvňuje chorú pečeň.

Alkohol. V tomto prípade sa vykonáva intoxikačná terapia, ktorá pomáha očistiť telo od škodlivých látok.

 • Vírus. Antivírusovým komplexom je možné zastaviť vývoj cirhózy.
 • Liečivá hepatitída. Terapia vyžaduje odmietnutie liečby.
 • Imunitné poruchy Lieky sú predpísané, ktoré potláčajú jeho činnosť a bránia útoku na pečeň.

  Liečba cirhózy sa vykonáva individuálne, iba lekárom, po obdržaní všetkých výsledkov testov.

  Aké sú predpovede?

  Fázy cirhózy priamo ovplyvňujú trvanie ľudského života. V počiatočnom štádiu choroby žije polovica pacientov 7–10 rokov, v subkompenzačnom štádiu žije iba 5% pacientov po ďalších 5 rokoch, s treťou úrovňou vývoja, 10–40% pacientov nežije 3 roky po diagnostikovaní. Poslednou fázou cirhózy je nebezpečná náhla smrť. Po transplantácii orgánov je predpokladaná dĺžka života 10 rokov, ale v 15% prípadov je možné ochorenie znovu vyvinúť. Správne zaobchádzanie, dodržiavanie pravidiel prevencie významne zvyšuje dĺžku života. Patologické procesy v iných telesných systémoch, najmä onkologické ochorenia, veľmi komplikujú proces hojenia..

  Stručný záver

  V gastroenterológii predstavuje cirhóza pečene najvyššiu mieru nebezpečenstva pre ľudský život. Ochorenie prechádza niekoľkými fázami vývoja, z ktorých každé má charakteristické príznaky a vonkajšie prejavy. Keďže choroba predstavuje vážne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, odporúča sa, aby ste sa včas poradili so špecialistom.

  Zdravie je základom pracovnej kapacity a bezstarostného života. Bohužiaľ, takmer u všetkých ľudí sú zaznamenané rôzne patologické stavy. Príčiny môžu byť vrodené a získané po celý život. Niektoré choroby sú chronické a vyvíjajú sa postupne. Po celý život sprevádzajú osoby patológie, ako sú arteriálna hypertenzia, diabetes mellitus, bronchiálna astma, zlyhanie srdca. Ak sa pacient stará o seba, vyhýba sa vplyvu škodlivých faktorov a dostáva liečbu včas, potom zostáva jeho choroba najčastejšie na určitej úrovni a nemá tendenciu sa rozvíjať. Bohužiaľ sa tak nestane vo všetkých prípadoch a niektoré patológie sú nevyhnutne zaťažené. Ak sa k hlavnej diagnóze pridá veta „vo fáze dekompenzácie“, zaujíma sa o to, čo to znamená. Je potrebné vedieť, že všetky chronické patológie majú určité formy ich rozvoja. Dekompenzácia - čo to je? Tento výraz znamená posledné štádium progresie choroby..

  Dekompenzácia - čo to je?

  Z latinského jazyka sa toto slovo prekladá ako „nedostatok kompenzácie“ alebo „nerovnováha“. Je známe, že v našom tele je všetko vzájomne prepojené, a preto, keď sa vyskytne akékoľvek ochorenie, začnú pôsobiť kompenzačné mechanizmy. Sú prítomné vo všetkých orgánoch a systémoch a ak je to potrebné, začínajú využívať svoje zásoby, ktoré predtým neboli potrebné. Dekompenzácia - čo to je? Tento stav naznačuje, že mechanizmy tela sú vyčerpané a on sám už nie je schopný vyrovnať sa.

  Štádium vývoja chronických patológií

  Takže dekompenzácia - čo to je? Odpoveď na otázku umožní klasifikáciu chorôb podľa stupňa ich progresie. Vývoj patológie charakterizujú 3 stupne:

  1. Fáza kompenzácie - v tomto prípade je telo schopné samostatne kompenzovať škody spôsobené patológiou. Táto forma je charakterizovaná skutočnosťou, že pacient nepociťuje žiadne zvláštne zmeny vo svojom stave.
  2. Stupeň subkompenzácie - telo sa už nemôže úplne vyrovnať s patológiou a iba čiastočne môže kompenzovať škody, ktoré mu boli spôsobené. Zhoršenie upozornení pacienta.
  3. Fáza dekompenzácie je konečná, nastáva, keď telo úplne vyčerpalo svoje sily a už nemôže pracovať na kompenzácii škôd spôsobených patológiou. V tomto prípade je pacient extrémne slabý, necíti sa dobre, okrem základného ochorenia, zaznamenáva všeobecnú slabosť a zdravotné postihnutie.

  Dekompenzácia srdca

  Posledné štádium cukrovky

  Zvýšenie hladiny glukózy v tele sa prejavuje závažnou hormonálnou poruchou. Diabetes mellitus nevyhnutne vedie ku komplikáciám cievneho systému celého organizmu. Najbežnejšie z nich sú: nefro-, neuro-, retinopatia, ateroskleróza, vredy nôh. Dekompenzácia diabetu sa prejavuje nielen objavením sa týchto príznakov, ale aj ich progresiou a neschopnosťou tela vyrovnať sa s nimi nezávisle..

  Dekompenzácia (od lat. De... - predpona označujúca neprítomnosť a kompenzácia - vyrovnávanie, kompenzácia) - narušenie normálneho fungovania jednotlivého orgánu, systému orgánov alebo celého organizmu, ktoré je výsledkom vyčerpania schopností alebo narušenia adaptívnych mechanizmov na patologické zmeny spôsobené ochorením, napríklad dekompenzácia srdca s jeho defektami.

  Kompenzácia [upraviť | upraviť kód]

  Takmer každý orgán alebo systém orgánov má kompenzačné mechanizmy, ktoré zabezpečujú prispôsobenie orgánov a systémov meniacim sa podmienkam (zmeny vonkajšieho prostredia, zmeny životného štýlu tela a účinky patogénnych faktorov). Ak považujeme normálny stav tela v normálnom vonkajšom prostredí za rovnováhu, potom vplyv vonkajších a vnútorných faktorov privádza telo alebo jeho jednotlivé orgány do rovnováhy a kompenzačné mechanizmy obnovujú rovnováhu, uskutočňujú určité zmeny vo fungovaní orgánov alebo ich menia sami. Napríklad pri srdcových vadách alebo pri stálej významnej fyzickej námahe (u športovcov) sa vyskytuje hypertrofia srdcového svalu (v prvom prípade kompenzuje defekty, v druhom - poskytuje silnejší prietok krvi pre častú prácu so zvýšeným zaťažením)..

  Kompenzácia nie je „bezplatná“ - spravidla vedie k tomu, že orgán alebo systém pracuje s vyššou záťažou, čo môže spôsobiť zníženie odolnosti voči škodlivým účinkom..

  Fáza dekompenzácie [upraviť | upraviť kód]

  Každý kompenzačný mechanizmus má určité obmedzenia týkajúce sa závažnosti porušenia, ktoré je schopný kompenzovať. Mierne poruchy možno ľahko kompenzovať, závažnejšie poruchy je možné kompenzovať neúplne as rôznymi vedľajšími účinkami. Vychádzajúc z určitej úrovne závažnosti kompenzačný mechanizmus buď úplne vyčerpá svoje schopnosti, alebo sám zlyhá, v dôsledku čoho je ďalšia opozícia voči porušeniu nemožná. Tento stav sa nazýva dekompenzácia..

  Bolestivé ochorenie, pri ktorom porušenie činnosti orgánu, systému alebo organizmu ako celku už nemôže byť kompenzované adaptívnymi mechanizmami, sa v medicíne nazýva „štádium dekompenzácie“. Dosiahnutie fázy dekompenzácie je znamením, že telo už samo nemôže poškodiť. Pri absencii radikálnych metód liečby vedie potenciálne smrteľné ochorenie v štádiu dekompenzácie nevyhnutne k úmrtiu. Napríklad cirhózu pečene vo fáze dekompenzácie je možné vyliečiť iba transplantáciou - pečeň sa už nemôže sama zotavovať.

  Dekompenzácia srdca je posledným štádiom srdcového zlyhania, ktoré sa prejavuje mnohými symptómami. Pri prvých príznakoch sa má liečba začať tak, aby nebolo potrebné transplantovať srdce.

  klasifikácia

  Srdcové zlyhanie je veľmi nebezpečný stav, pri ktorom srdce nie je schopné primerane vykonávať svoje funkcie. Výsledkom je, že orgány a všetky tkanivá tela nedostávajú správne množstvo krvi, z ktorej sa dodáva kyslík a živiny. Toto ochorenie má niekoľko štádií vývoja, najnebezpečnejšie, tretím je dekompenzácia.

  Dekompenzované zlyhanie srdca často vedie k smrti. V tomto prípade sa srdce nezaoberá svojou úlohou, nielen fyzickým alebo emocionálnym stresom, ale aj keď je človek v pokojnom stave. Táto forma je nezvratná, a preto tak nebezpečná..

  Dekompenzované srdcové zlyhanie sa vyznačuje:

  • Zväčšenie myokardu alebo skôr jeho roztiahnutie a zoslabenie.
  • Zadržiavanie tekutín v tele.
  • Rýchly pokles srdcového výdaja.
  • Opuch myokardu.

  Chronická forma dekompenzácie je dlhý proces, to znamená, že táto patológia sa vyvíja v priebehu rokov a súčasne pokračuje. Jeho zvláštnosťou je skutočnosť, že v dôsledku poškodenia orgánov (nekróza, zápal, dysplázia) sa bunky myokardu menia. To sa odráža v jeho fungovaní. Ale bunky, ktoré ešte nie sú postihnuté, robia svoju prácu a kompenzujú dysfunkciu postihnutých myocytov. Ďalej dôjde k dekompenzácii a srdce nie je schopné pumpovať správne množstvo krvi.

  Dekompenzované zlyhanie srdca sa delí lokalizáciou:

  1. Patológia ľavej komory. Diastolický typ - zatiaľ čo dutina nie je schopná získať správne množstvo krvi. To je plné preťaženia ľavej predsiene a stagnujúceho procesu v pľúcach. Srdcový výdatok v aorte je však stále zachovaný. Systolický typ - ľavá komora je rozšírená, srdcový výdaj je znížený. Porucha kontrakčnej funkcie.
  2. Patológia pravej komory. Vyznačuje sa stagnujúcim procesom vo veľkom kruhu krvného obehu, zatiaľ čo malý proces nie je dostatočne zásobený krvou.
  3. Zmiešaná forma. Je to veľmi zriedkavé. Vyznačuje sa dysfunkciou ľavej aj pravej komory.

  príznaky

  Patológia vykazuje veľa symptómov. Neexistujú žiadne konkrétne príznaky, ktoré by umožnili presnú diagnostiku choroby.

  Dekompenzované srdcové zlyhanie je dôsledkom iných srdcových chorôb, takže klinický obraz je dosť rôznorodý, pretože niektoré príznaky sa prekrývajú s ostatnými..

  Hlavné príznaky dekompenzovaného srdcového zlyhania:

  • Dýchavičnosť. Prejavuje sa malým zaťažením, ale ak neexistuje vhodná liečba, patológia sa vyvíja a znepokojuje sa, aj keď je osoba v pokojnom stave. K tomu dochádza v dôsledku kongestívnych procesov v pľúcach..
  • Opuch nôh a paží. Vysvetľuje ich narušený odtok tekutiny z tela. V tomto prípade je postihnutý aj srdcový sval..
  • Suchý kašeľ.
  • Bolesť alebo nepohodlie v pravej hypochondrii.
  • Ascites je kvapka v brušnej dutine. Zároveň sa výrazne zvyšuje brucho a hmotnosť osoby.
  • Celková slabosť, pocit nadmernej práce.
  • Studené nohy a ruky.
  • Malé množstvo moču, zriedkavé nutkanie na močenie.

  Počas vyšetrenia lekári zistia sipot v pľúcach, arytmiu a stagnujúce procesy. V krčnej žile sa zvyšuje tlak.

  príčiny

  Príčiny chronického srdcového zlyhania v dekompenzačnom štádiu sú rôzne choroby kardiovaskulárneho systému, ktoré neboli včas liečené..

  K dekompenzovanému srdcovému zlyhaniu dochádza z nasledujúcich dôvodov:

  • Hypertenzia alebo skôr spustenie ireverzibilného procesu môže viesť k hypertenznej kríze.
  • Vrodené srdcové chyby. Toto sú abnormality srdcových chlopní, ktoré majú za následok poruchu srdca..
  • myokarditída.
  • Stabilná tachyarytmia.
  • Hypertrofická kardiomyopatia.

  Vyššie uvedené dôvody sa týkajú srdcových patológií. Srdcové zlyhanie môže spôsobiť aj ďalšie faktory:

  • Chronický alkoholizmus.
  • Otrava bakteriálnou toxicitou.
  • Bronchiálna astma, ktorá sa neliečila a zmenila sa na zanedbanú formu.
  • Nesprávna liečba alebo jej neprítomnosť v prvom štádiu patológie.
  • Obezita.
  • cukrovka.

  liečba

  Pred predpísaním metódy liečebnej terapie a konkrétnych liekov lekár vykoná úplné vyšetrenie. Zahŕňa to štúdiu anamnézy, pretože ak sa vyvinula posledná etapa choroby, táto osoba už má anamnézu. Vykonáva sa aj fyzická prehliadka..

  Uistite sa, že pacient vyšetrenie krvi a moču. Z prístrojových štúdií je predpísaná rádiografia a kardiografia ECHO. Medzi moderné diagnostické metódy patrí MRI a CT. Sú veľmi poučné, dajú sa predpísať namiesto röntgenového žiarenia a ultrazvuku. Po potrebných štúdiách sa predpisujú lieky.

  Liečba by mala byť zameraná na odstránenie dekompenzácie tela a obnovenie jeho základných funkcií, aby sa neutralizovali stagnujúce procesy. Terapia sa nevyhnutne uskutočňuje pod dohľadom lekárov, to znamená iba v nemocničnom prostredí. Pacient potrebuje odpočinok na lôžku, nevyhnutne je vylúčená akákoľvek záťaž (fyzická a emocionálna). Pacient by sa mal pravidelne posadiť alebo urobiť niekoľko krokov. Pomôže to predchádzať stagnujúcim procesom a krvným zrazeninám..

  Drogová terapia

  Dekompenzované zlyhanie srdca sa lieči komplexom rôznych liekov. Je dôležité vziať:

  • Inhibítory ACE.
  • Inhibítory beta. Tieto lieky pomáhajú znižovať potreby myokardu..
  • Srdcové glykozidy. Tieto lieky zvyšujú srdcový výdaj..
  • Antagonisty Aldosteronu. Tieto lieky zvyšujú krvný tlak a odstraňujú prebytočnú tekutinu z tela..
  • Antiarytmiká.

  Je dôležité užívať antihypertenzíva, lieky, ktoré ovplyvňujú reologickú kvalitu metabolizmu krvi a lipidov. Okrem toho sú potrebné diuretiká..

  Pri pokročilom srdcovom zlyhaní sa predpisujú iné lieky. Keďže celé telo trpí poruchami srdca, sú potrebné hepatoprotektory, imunomodulátory a vitamínové komplexy.

  Je dôležité, aby komplex liekov predpisoval kvalifikovaný odborník, pretože všetky lieky na srdce majú pomerne veľký zoznam vedľajších účinkov. Len lekár môže predpísať terapiu na základe všetkých individuálnych charakteristík tela pacienta, aby sa znížila pravdepodobnosť výskytu takýchto účinkov na tele..

  chirurgia

  Najčastejšie sa pri srdcovej dekompenzácii predpisuje chirurgická liečba. Tieto metódy zahŕňajú:

  • vaskulárny bypass;
  • koronárna angioplastika;
  • inštalácia defibrilátora alebo kardiostimulátora.

  Radikálna chirurgická liečba je predpísaná pre pacientov, ktorí majú nezvratné zmeny v štruktúre ich orgánov. To si môže vyžadovať transplantáciu pľúc, srdca alebo veľkých tepien..

  Pri zlyhaní srdca v ľavej komore sa pacientom implantuje špeciálny prístroj, ktorý preň funguje. Pred nejakým časom lekári nainštalovali toto zariadenie dočasne, pred transplantáciou srdca, ale teraz je dokázané, že výrazne predlžuje životnosť pacientov.

  Srdcové zlyhanie v štádiu dekompenzácie je také závažné ochorenie, pri ktorom vo väčšine prípadov dôjde k fatálnemu výsledku. Preto je samoliečba v tomto prípade jednoducho kontraindikovaná. Podľa štatistík asi 75% mužov a 62% žien nežije s touto patológiou dlhšie ako 5 rokov. Takéto čísla sú však spôsobené skutočnosťou, že ľudia sa nekonzultujú s lekárom včas.

  Na prípravu materiálu sa použili nasledujúce zdroje informácií..

 • Prečítajte Si O Druhy Kýl

  Inguinálna kýla v pooperačnom období často spôsobuje relaps, ak osoba nedodržiava lekárske predpisy. Trvanie zotavenia závisí od závažnosti klinického prípadu a od toho, ako sa operácia uskutočnila.
  Inguinálna hernia je najbežnejším ochorením, ktoré je najčastejšie u mužov. Pri tejto chorobe časť čreva alebo iného orgánu cez oslabenú brušnú stenu „spadne“ do trieslovinového kanálika.
  Mnohí veria, že prietrž je formácia, ktorá sa objavuje pod kožou brucha, v slabinách alebo dokonca nižšia. „Klasické“ formy sa skutočne prejavujú týmto spôsobom: pupočníková, ingvinálna, femorálna, kýla bielej línie brucha..